SGROLIWCH I LYWIO

Ein nod yw creu Cymru well, decach a mwy cydweithredol.

Rydym yn cymhwyso ein gwerthoedd cydweithredol i gynorthwyo busnesau cymdeithasol, cryfhau cymunedau, mynd i’r afael â thlodi a hyrwyddo cynhwysiant.Canolfan Cydweithredol Cymru ydym ni

E:  |  Ff: 0300 111 5050  |  Yn gymdeithas gofrestredig o dan Ddeddf Cwmnïau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014, rhif 24287 R

Prosiect Cymorth BusnesCymorth Busnes Cymdeithasol Fel busnes cymdeithasol yn awyddus i dyfu, mae gennych hawl i gael cymorth busnes arbenigolt.2 Dysgu Mwy
ProsiectCynhwysiant DigidolCynhwysiant DigidolRydym yn i gynorthwyo pobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol i ymgysylltu â thechnolegt.3 Dysgu Mwy
ProsiectCydweithredu i OfaluCydweithredu i OfaluRydym ni’n dwyn ynghyd pobl sydd eisiau i’w llais eu hunain bennu a dylanwadu ar wasanaethau sy’n sicrhau eu lles.t.4 Dysgu Mwy
ProsiectTai CydweithredolTai Cydweithredol Rydym yn cynnig cymorth a chyngor i sefydliadau sy’n dymuno datblygu cynlluniau cydweithredol tai t.5 Dysgu Mwy
newyddion: mwy
WalesCoopCentre @WalesCoopCentre
tweet:
Setting up a social enterprise or co-operative? Call @socialbizwales for support on 03000 6 03000.… https://t.co/A3U5v7IHPs 
ProsiectChynhwysiant AriannolChynhwysiant Ariannol Nod ein gwaith yw ffurfio a llywio strategaeth a pholisi lleol (Cymru) a chenedlaethol (y Deyrnas Unedig) t.6 Dysgu Mwy
Gyrfaoedd Ymunwch â’n Tîmt.7 Dysgu Mwy
GwybodaethCyhoeddiadauCyhoeddiadau Adroddiad Effaith 2015 – 16 · Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru: Cyflwr y Sector + 10 Mwyt.8 Dysgu Mwy
GwybodaethArbenigeddArbenigedd Rydym yn cefnogi twf economaidd Cymru trwy ddarparu ystod gynhwysfawr o wasanaethaut.9 Dysgu Mwy
GwybodaethFfeithiau Amdanom NiFfeithiau Amdanom Ni 68 o Weithwyr · 1 nod: Ein nod yw gwneud Cymru yn arweinydd byd mewn meddwl a gweithredu cydweithredol. t.10 Dysgu Mwy