ENG/CYM

Trosolwg

Croeso i wefan Canolfan Cydweithredol Cymru ar gyfer aelodau. Mae ein haelodau yn credu yng ngrym busnesau cymdeithasol i gyflawni newid cymdeithasol ac economaidd cadarnhaol dros Gymru. Gallwch ymuno â ni fel aelod a rheoli eich tanysgrifiadau yma. Mae angen i aelodau fod dros 16 oed ac ymroi i’n gwerthoedd a’n hegwyddorion.

Gall aelodau newydd gofrestru yma a thalu am danysgrifiadau blynyddol. Mae pob aelod yn mwynhau’r buddion canlynol:

  • gwahoddiad i’n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
  • hawliau pleidleisio (nid yw hyn yn berthnasol i aelodau’r staff)
  • cylchlythyron rheolaidd
  • digwyddiadau rhwydweithio

Mae’n hawdd iawn tanysgrifio gan ddefnyddio’n proses dalu ddiogel ar Web Collect. Mae eich tanysgrifiad yn cynnwys cyfranddaliad sy’n werth £1, nad oes modd ei drosglwyddo na’i dynnu allan, a chaiff ei gymryd o daliad y flwyddyn gyntaf. Mae angen adnewyddu tanysgrifiadau yn flynyddol.

Pan fyddwch chi’n tanysgrifio, byddwch chi’n cytuno y gall Canolfan Cydweithredol Cymru gysylltu a gohebu â chi gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a roddwch gyda’ch manylion talu.

O dan amgylchiadau eithriadol, mae’n bosibl na fydd ein Bwrdd yn cymeradwyo eich aelodaeth ac, os felly, byddwn yn ad-dalu eich tanysgrifiad.


Ymaelodwch Heddiw


Yn ôl i’r Hafan