Aelodaeth

Mae ein haelodau yn credu bod gan fusnesau cymdeithasol y pŵer i gyflawni newid cymdeithasol ac economaidd cadarnhaol yng Nghymru.