Creu Cymru well, decach a mwy cydweithredol

Ers 1982, rydym wedi helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymru drwy gefnogi twf cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyd-ddarparu prosiectau sy’n darparu sgiliau a mynd i’r afael ag allgáu.

Pwy ydyn ni
 

Partneriaeth cymorth busnes yn adlewyrchu cynnydd i’w groesawu mewn sgiliau digidol yn y trydydd sector

Dyma Paul Stepczak, ein Hymgynghorydd Cynigion a Masnachol, yn edrych yn ôl ar gydweithredu cynhyrchiol gyda Busnes mewn Ffocws, sydd wedi amlygu awydd sy’n plesio am feithrin sgiliau digidol yn y trydydd sector.

Beth rydyn ni'n ei wneud

 • Wild Elements

  Cefnogaeth ar gael

  Gall ein tîm o gynghorwyr cyfeillgar gynnig help a chefnogaeth ar draws ystod eang o feysydd.

 • picture of consultancy team

  Gwasanaethau Ymgynghori

  Mae ein tîm ymgynghori yma yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru wedi datblygu gwasanaeth unigryw i helpu sefydliadau, yn y sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector i gael yr effaith...

 • Cymdeithas Ddigidol

  Yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, rydym yn gweithredu ac yn hyrwyddo cynhwysiant digidol ledled Cymru trwy nifer o fentrau. Ein cenhadaeth yw arwain Cymru ym maes trawsnewid digidol a...

Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021

Rydyn ni'n yn gwahodd pawb i gymryd rhan a dathlu cyflawniadau mentrau cymdeithasol ledled Cymru ar 5 Hydref mewn seremoni rithwir fywiog lle bydd enillwyr pob categori yn cael eu cyhoeddi.

Archebwch eich lle heddiw

Y wasg a barn

Social Leaders Cymru

Cyfres arweinyddiaeth a rheolaeth wedi'i hariannu'n llawn ar gyfer y sector gymdeithasol yng Nghymru yn 2021/22.

Darganfyddwch fwy

Cymryd Rhan

Credwn mai cydweithredu yw'r allwedd i greu dyfodol mwy disglair i Gymru ac mae yna lawer o ffyrdd i chi ymuno â ni a gwneud gwahaniaeth.