Creu Cymru well, decach a mwy cydweithredol

Ers 1982, rydym wedi helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymru drwy gefnogi twf cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyd-ddarparu prosiectau sy’n darparu sgiliau a mynd i’r afael ag allgáu.

Pwy ydyn ni
 

Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021 yn darparu therapi croeso i’r sector menter gymdeithasol

Ddoe, cyhoeddwyd enillwyr Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru eleni yn y seremoni rithwir gyntaf erioed. Enillwyd gwobrau mwyaf y sector gan y Grŵp Gweithgareddau Therapiwtig o Gaerdydd a Prom Ally o Landudno.

Beth rydyn ni'n ei wneud

 • Wild Elements

  Cefnogaeth ar gael

  Gall ein tîm o gynghorwyr cyfeillgar gynnig help a chefnogaeth ar draws ystod eang o feysydd.

 • picture of consultancy team

  Gwasanaethau Ymgynghori

  Mae ein tîm ymgynghori yma yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru wedi datblygu gwasanaeth unigryw i helpu sefydliadau, yn y sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector i gael yr effaith...

 • Cymdeithas Ddigidol

  Yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, rydym yn gweithredu ac yn hyrwyddo cynhwysiant digidol ledled Cymru trwy nifer o fentrau. Ein cenhadaeth yw arwain Cymru ym maes trawsnewid digidol a...

Gŵyl Tai dan Arweiniad y Gymuned 2021

Ymunwch â ni yn ail ŵyl dai flynyddol dan arweiniad y gymuned, CLHFest21, a gynhelir rhwng dydd Llun 18 Hydref a dydd Iau 21ain Hydref!

Archebwch eich lle heddiw

Y wasg a barn

Cymryd Rhan

Credwn mai cydweithredu yw'r allwedd i greu dyfodol mwy disglair i Gymru ac mae yna lawer o ffyrdd i chi ymuno â ni a gwneud gwahaniaeth.