Creu Cymru well, decach a mwy cydweithredol

Ers 1982, rydym wedi helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymru drwy gefnogi twf cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyd-ddarparu prosiectau sy’n darparu sgiliau a mynd i’r afael ag allgáu.

Pwy ydyn ni
 

Galwad i Gynghorau Cymru weithredu – Paratoi ar gyfer Ail Rownd Cronfa Codi’r Gwastad

Gyda rownd ymgeisio gyntaf Cronfa Codi'r Gwastad bellach wedi cau, bydd nifer o gynghorau yn manteisio ar y cyfle i gael eu gwynt atynt a bydd eraill yn dechrau paratoi ar gyfer cyflwyno eu cais(ceisiadau) eu hunain ar gyfer yr ail rownd.

Beth rydyn ni'n ei wneud

 • Wild Elements

  Cefnogaeth ar gael

  Gall ein tîm o gynghorwyr cyfeillgar gynnig help a chefnogaeth ar draws ystod eang o feysydd.

 • consultancy meeting

  Gwasanaethau Ymgynghori

  Mae ein tîm ymgynghori yma yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru wedi datblygu gwasanaeth unigryw i helpu sefydliadau, yn y sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector i gael yr effaith...

 • Cymdeithas Ddigidol

  Yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, rydym yn gweithredu ac yn hyrwyddo cynhwysiant digidol ledled Cymru trwy nifer o fentrau. Ein cenhadaeth yw arwain Cymru ym maes trawsnewid digidol a...

Y wasg a barn

Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru

Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru yn ôl, ac fe'ch gwahoddir! Darganfyddwch a ydych chi, neu eich menter gymdeithasol yn gymwys i ennill gwobr ariannol, rhoi hwb i'ch enw da, a dod yn falchder eich cymuned ac ysbrydoli cenedl i wneud busnes yn well.

Darganfyddwch fwy a gwnewch gais

Cymryd Rhan

Credwn mai cydweithredu yw'r allwedd i greu dyfodol mwy disglair i Gymru ac mae yna lawer o ffyrdd i chi ymuno â ni a gwneud gwahaniaeth.

Social Leaders Cymru

Cyfres arweinyddiaeth a rheolaeth wedi'i hariannu'n llawn ar gyfer y sector gymdeithasol yng Nghymru yn 2021/22.

Darganfyddwch fwy