Creu Cymru well, decach a mwy cydweithredol

Ers 1982, rydym wedi helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymru drwy gefnogi twf cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyd-ddarparu prosiectau sy’n darparu sgiliau a mynd i’r afael ag allgáu.

Pwy ydyn ni

Mynnwch ein help

Gŵyl Tech Er Budd Cymdeithasol (12-16 Hydref 2020)

Bydd Canolfan Cydweithredol Cymru yn cynnal gŵyl rithwir wythnos o hyd i ddathlu ac arddangos buddion technoleg ddigidol er budd cymdeithasol.

Darganfyddwch fwy

#NewyddionDaCymru

Yn ystod yr amser hwn o argyfwng, rydyn ni i gyd yn tynnu at ein gilydd i wella pethau.

Covid-19

Rydyn ni yma i gefnogi ein cleientiaid a'n cymunedau yn ystod pandemig Covid-19

Archwilio

Y wasg a barn