Creu Cymru well, decach a mwy cydweithredol

Ers 1982, rydym wedi helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymru drwy gefnogi twf cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyd-ddarparu prosiectau sy’n darparu sgiliau a mynd i’r afael ag allgáu.

Pwy ydyn ni

Mynnwch ein help

Gŵyl Tech Er Budd Cymdeithasol (14 – 18 Mehefin 2021)

Mae ein gŵyl rithwir wythnos o hyd yn ôl eto fel rhan o wythnos Arweinwyr Digidol i ddathlu ac arddangos buddion technoleg ddigidol er budd cymdeithasol!

Darganfyddwch fwy

Y wasg a barn

Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru

Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru yn ôl, ac fe'ch gwahoddir! Darganfyddwch a ydych chi, neu eich menter gymdeithasol yn gymwys i ennill gwobr ariannol, rhoi hwb i'ch enw da, a dod yn falchder eich cymuned ac ysbrydoli cenedl i wneud busnes yn well.

Darganfyddwch fwy a gwnewch gais

Cymryd Rhan

Credwn mai cydweithredu yw'r allwedd i greu dyfodol mwy disglair i Gymru ac mae yna lawer o ffyrdd i chi ymuno â ni a gwneud gwahaniaeth.

Social Leaders Cymru

Cyfres arweinyddiaeth a rheolaeth wedi'i hariannu'n llawn ar gyfer y sector gymdeithasol yng Nghymru yn 2021/22.

Darganfyddwch fwy