Creu Cymru well, decach a mwy cydweithredol

Ers 1982, rydym wedi helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymru drwy gefnogi twf cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyd-ddarparu prosiectau sy’n darparu sgiliau a mynd i’r afael ag allgáu.

Pwy ydyn ni

Mynnwch ein help

Covid-19

Rydyn ni yma i gefnogi ein cleientiaid a'n cymunedau yn ystod pandemig Covid-19

Darganfyddwch fwy

#NewyddionDaCymru

Yn ystod yr amser hwn o argyfwng, rydyn ni i gyd yn tynnu at ein gilydd i wella pethau.

Ein pecynnau cymorth ac adnoddau

Mae ein papurau ymchwil blaengar, pecynnau cymorth rhyngweithiol a’n canllawiau defnyddiol wedi’u creu i’ch ysbrydoli, hysbsyu a’ch cyfeirio chi i’r cam nesaf.

Archwilio

Y wasg a barn