Creu Cymru well, decach a mwy cydweithredol

Ers 1982, rydym wedi helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymru drwy gefnogi twf cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyd-ddarparu prosiectau sy’n darparu sgiliau a mynd i’r afael ag allgáu.

Pwy ydyn ni

Cael ein cymorth

Adnoddau

Mae ein papurau ymchwil blaengar, pecynnau cymorth rhyngweithiol a’n canllawiau defnyddiol wedi’u creu i’ch ysbrydoli, hysbsyu a’ch cyfeirio chi i’r cam nesaf.

Archwilio

Adroddiad newydd - Cynhwysiant Digidol mewn Iechyd a Gofal yng Nghymru

Mae buddiannau pendant i'w cael o ddefnyddio technoleg mewn lleoliadau iechyd a gofal, e.e. llai o feddyginiaeth a theimlo'n unig ac ynysig – yn ôl adroddiad 'Cynhwysiant Digidol mewn Iechyd a Gofal yng Nghymru' rydym wedi'i gyhoeddi â Carnegie Trust

Darllenwch nawr

Ein heffaith