Creu Cymru well, decach a mwy cydweithredol

Ers 1982, rydym wedi helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymru drwy gefnogi twf cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyd-ddarparu prosiectau sy’n darparu sgiliau a mynd i’r afael ag allgáu.

Pwy ydyn ni

Mynnwch ein help

Cipolwg Ar Fentrau Cymdeithasol

Trwy gyfweliadau manwl ag arwyr menter gymdeithasol, ein nod yw tynnu sylw at sut y gall syniad bach droi’n fusnes cymdeithasol trwy ofyn i’r rhai sydd wedi bod yno ei wneud eu hunain.

Darganfyddwch fwy

Y wasg a barn

Coronafeirws

Rydyn ni yma i gefnogi ein cleientiaid a'n cymunedau yn ystod pandemig Covid-19

Darganfyddwch fwy

Cymryd Rhan

Credwn mai cydweithredu yw'r allwedd i greu dyfodol mwy disglair i Gymru ac mae yna lawer o ffyrdd i chi ymuno â ni a gwneud gwahaniaeth.