Creu Cymru well, decach a mwy cydweithredol

Ers 1982, rydym wedi helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymru drwy gefnogi twf cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyd-ddarparu prosiectau sy’n darparu sgiliau a mynd i’r afael ag allgáu.

Pwy ydyn ni

Mynnwch ein help

Covid-19

Rydyn ni yma i gefnogi ein cleientiaid a'n cymunedau yn ystod pandemig Covid-19.

Darganfyddwch fwy

Y wasg a barn