Creu Cymru well, decach a mwy cydweithredol

Ers 1982, rydym wedi helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymru drwy gefnogi twf cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyd-ddarparu prosiectau sy’n darparu sgiliau a mynd i’r afael ag allgáu.

Pwy ydyn ni
 

Your Trusted Friend i ehangu gwasanaeth cydymaith ar draws gogledd Cymru, diolch i gefnogaeth y Loteri Genedlaethol

Gwnaeth Your Trusted Friend gais llwyddiannus am £10,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddarparu gwasanaeth cyfeillio i bobl ledled gogledd Cymru, gan adeiladu mwy o gyfeillgarwch hirhoedlog a ffyddlon.

Beth rydyn ni'n ei wneud

 • Wild Elements

  Cefnogaeth ar gael

  Gall ein tîm o gynghorwyr cyfeillgar gynnig help a chefnogaeth ar draws ystod eang o feysydd.

 • picture of consultancy team

  Gwasanaethau Ymgynghori

  Mae ein tîm ymgynghori yma yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru wedi datblygu gwasanaeth unigryw i helpu sefydliadau, yn y sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector i gael yr effaith...

 • Cymdeithas Ddigidol

  Yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, rydym yn gweithredu ac yn hyrwyddo cynhwysiant digidol ledled Cymru trwy nifer o fentrau. Ein cenhadaeth yw arwain Cymru ym maes trawsnewid digidol a...

Mapio’r Sector Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru
Cyfrifiad 2020

Mae'r adroddiad diweddaraf i'r Sector Busnes Cymdeithasol yng Nghymru yn darparu tystiolaeth o ymatebolrwydd y sector i'r pandemig a'i rôl wrth geisio lliniaru rhai o'r effeithiau cymdeithasol ac economaidd niweidiol.

Darllenwch yr adroddiad llawn yma

Y wasg a barn

Cymryd Rhan

Credwn mai cydweithredu yw'r allwedd i greu dyfodol mwy disglair i Gymru ac mae yna lawer o ffyrdd i chi ymuno â ni a gwneud gwahaniaeth.