5.3.1. Cefnogi cynlluniau TCAG eraill

Yn aml, mae cwmnïau tai cydweithredol sy’n bodoli eisoes mewn safle da i fuddsoddi mewn cynlluniau TCAG eraill neu rai newydd.

Gweler y dudalen hon yn: English

Trosolwg

Gall y cwmni cydweithredol fuddsoddi mewn cynlluniau TCAG eraill sy’n bodoli eisoes neu rai newydd. Mae sawl cynllun TCAG newydd yn chwilio am fenthyciadau gan fuddsoddwyr er mwyn eu galluogi i wneud eu cynlluniau’n ymarferol.

Cyn penderfynu a fyddwch yn buddsoddi

Byddai angen i’r cwmni cydweithredol wneud y canlynol:

  1. Sicrhau bod ganddo hawl gyfreithiol i fenthyca i gynllun TCAG arfaethedig. Bydd rheolau’r cwmni’n nodi pa fath o fuddsoddiadau gall y cwmni cydweithredol eu gwneud. Mae’n debygol y bydd rheolau’r rhan fwyaf o’r tai cydweithredol yn caniatáu buddsoddi mewn cynllun tai cydweithredol arall, a fyddai’n cynnwys pob cynllun TCAG, ac eithrio os ydynt ynghylch unrhyw beth ar wahân i dai yn bennaf.
  2. Pennu gwerth buddsoddiad o’r fath. Gall cwmnïau cydweithredol ddewis buddsoddi oherwydd bod y cynllun TCAG yn cynnig cyfraddau llog ar fenthyciadau uwch na’r rheiny sydd ar gael gan fanciau. Gall y cwmni fuddsoddi mewn cynllun TCAG arall am resymau moesegol yn ymwneud â chefnogi menter gydweithredol arall er mwyn cynyddu cyflenwad tai.
  3. Pennu pa mor ddiogel fyddai buddsoddiad o’r fath. Byddai angen i’r cwmnïau cydweithredol fod yn sicr fod gan y cynllun TCAG arfaethedig gynllun busnes ymarferol, a phobl sy’n gallu ei gyflawni.