7.6. Cynlluniau TCAG sy’n cynnwys opsiynau perchenogaeth tai

Yn ddiweddar, bu twf yn natblygiad y cynlluniau TCAG sy’n cynnig dulliau cymunedol o berchnogi tai.

See this page in: English

Trosolwg

Gall cynnig dulliau cymunedol o fod yn berchen ar dai alluogi unigolion i fod â budd ariannol yn eu cartrefi, gan ddarparu rhwyd ddiogelwch gyfunol ochr yn ochr â’r manteision sy’n codi o fyw mewn cymuned. Hefyd, mae rhai cynlluniau wedi gallu gwneud perchnogi cartrefi’n fwy fforddiadwy.

Pwysigrwydd grwpiau cymunedol

Er y gellir datblygu’r holl fodelau naill ai trwy ddefnyddio’r dull ‘pobl gyffredin’ neu ‘o’r brig i lawr yn cwrdd ag o’r gwaelod i fyny’, maent yn dibynnu ar gryfder y grŵp cymunedol a sefydlwyd er mwyn eu cynnal. Gan eu bod yn ddulliau sy’n seiliedig ar y farchnad, mae angen i aelodau a thrigolion y cynllun uniaethu â’r cynllun TCAG ac eisiau bod yn rhan ohono.

Oherwydd bod y rhan hon o’r sector yn y camau cynnar, mae’n bosibl y bydd modelau eraill yn datblygu.