Creu Cymru well, decach a mwy cydweithredol

Ers 1982, rydym wedi helpu i gryfhau a grymuso cymunedau Cymru drwy gefnogi twf cydweithfeydd a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyd-ddarparu prosiectau sy’n darparu sgiliau a mynd i’r afael ag allgáu.

Pwy ydyn ni

Covid-19

Rydyn ni yma i gefnogi ein cleientiaid a'n cymunedau yn ystod pandemig Covid-19

Darganfyddwch fwy

#NewyddionDaCymru

Porthiant newyddion yn tynnu sylw at y gwaith gwych sy'n cael ei wneud gan fentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol a phobl anhygoel ledled Cymru a thu hwnt.

Darganfyddwch fwy

#NewyddionDaCymru

Yn ystod yr amser hwn o argyfwng, rydyn ni i gyd yn tynnu at ein gilydd i wella pethau.

Mynnwch ein help

Ein pecynnau cymorth ac adnoddau

Mae ein papurau ymchwil blaengar, pecynnau cymorth rhyngweithiol a’n canllawiau defnyddiol wedi’u creu i’ch ysbrydoli, hysbsyu a’ch cyfeirio chi i’r cam nesaf.

Archwilio