Amdanom ni

Ers i ni gael ein sefydlu ym 1982, mae Canolfan Gydweithredol Cymru wedi bod wrth galon economi gymdeithasol fywiog Cymru, gan ddod â chyllidwyr a phartneriaid ynghyd i wneud ein cymunedau’n fwy hyderus, yn fwy uchelgeisiol, ac yn fwy cydweithredol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Canolfan Cydweithredol Cymru yw asiantaeth datblygu cydweithredol fwyaf y DU. Rydym yn darparu ystod o wasanaethau (masnachol a chyllid cyhoeddus) ac yn gwneud gwaith polisi a materion cyhoeddus, pob un â’r nod o gyflawni ein hamcanion corfforaethol.

  • Rydym yn hyrwyddo cymdeithas decach a gwyrddach, gwaith cydweithredol, a’r defnydd o dechnoleg er budd cymdeithasol – rydym yn arwain y ddadl gyhoeddus, gan lywio polisïau ac ymgyrchu dos newidiadau cadarnhaol
  • Rydym yn helpu i newid y ffordd y mae’r economi yn gweithio, drwy arwain y gwaith o ddatblygu cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol, mentrau cymdeithasol a busnesau ym mherchnogaeth y cyflogeion, yn ogystal â helpu busnesau bach yn yr economi sylfaenol i ffynnu
  • Rydym yn galluogi pobl i wella eu sgiliau a’u bywoliaeth drwy eu helpu i fagu eu hyder digidol a gwneud eu cymunedau’n gryfach
  • Rydym yn sefydliad cryf a hyblyg sy’n gofalu am ein pobl, yn canolbwyntio ar greu effaith  adarnhaol ac yn sicrhau bod ein gwerthoedd wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud

Felly p’un a ydych chi am gael cefnogaeth gan ein harbenigwyr, cyrchu ein hadnoddau ar-lein, neu gymryd rhan yn ein gwaith polisi, hoffem glywed gennych.

Darganfyddwch fwy