Amdanom ni

Ers i ni gael ein sefydlu ym 1982, mae Canolfan Gydweithredol Cymru wedi bod wrth galon economi gymdeithasol fywiog Cymru, gan ddod â chyllidwyr a phartneriaid ynghyd i wneud ein cymunedau’n fwy hyderus, yn fwy uchelgeisiol, ac yn fwy cydweithredol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae’r Ganolfan Cydweithredol Cymru yw asiantaeth datblygu cydweithredol fwyaf y DU, sy’n darparu cefnogaeth fusnes i fusnesau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol, gan gynnwys twf a busnesau newydd; cydweithfeydd gofal cymdeithasol, cydweithfeydd tai, a chyfleusterau sy’n eiddo i’r gymuned.

Rydym hefyd yn gweithio gyda sefydliadau i wella’r defnydd o dechnoleg ddigidol ar gyfer iechyd a lles, ac yn helpu cymunedau i ddatblygu busnesau neu brosiectau sy’n gwerthfawrogi cymaint o elw i bobl a’r amgylchedd.

Ein nod yw dylanwadu, hysbysu ac ymateb i bolisi cyhoeddus Cymru. Mae’n cael ei gefnogi a’i ariannu’n gyhoeddus ac mae’n sefydliad cymorth a hyfforddiant blaenllaw ar gyfer cwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru.

Felly p’un a ydych chi’n rhedeg menter gymdeithasol ac angen cefnogaeth, yn edrych i ddechrau tai cydweithredol, gan ystyried perchnogaeth gweithwyr neu unrhyw beth rhyngddynt, rydyn ni yma i’ch helpu chi.

Rydym yn gweithio ledled Cymru i hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, ariannol a digidol trwy ystod o brosiectau:

 

Wales Co-operative Centre Logo

 

Darganfyddwch fwy

Darganfyddwch fwy am ein cyflawniadau a hanes Canolfan Cydweithredol Cymru