Busnes Cymdeithasol Cymru

Pa le bynnag rydych ar daith eich busnes cymdeithasol, gallwn ni eich cefnogi. O ddechrau busnes, i dyfu, i gynllunio olyniaeth, bydd ein tîm wrth eich ochr. Gyda’n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth.

Gweler y dudalen hon yn: English

Gall Busnes Cymdeithasol Cymru helpu gydag ystod eang o heriau – o gyngor ar TAW i greu gweledigaeth, o gynllunio busnes i ddatblygu bwrdd ac o strategaeth gwerthu i ymgysylltiad rhanddeiliaid.

Mae ein tîm arbenigol o gynghorwyr busnes yn cynnig cyngor cyfeillgar, un i un, ac mae ymgynghorwyr arbenigol yn eu cefnogi mewn meysydd gan gynnwys Adnoddau Dynol, y gyfraith, cyllid a marchnata.

Mae’r prosiect hwn wedi’i gynllunio i gefnogi busnesau cymdeithasol sefydledig sy’n bwriadu ehangu, arallgyfeirio neu greu mwy o swyddi. Os ydych chi mewn cyfnod cynharach o’ch taith busnes cymdeithasol, defnyddiwch yr adnoddau a’r wybodaeth sydd ar gael ar wefan SBW ac yna cysylltwch â chi i weld pa gefnogaeth sydd ar gael.

Mae SBW hefyd yn cefnogi busnesau i drosglwyddo i berchnogaeth gweithwyr, yn aml fel rhan o broses olyniaeth busnes. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Perchnogaeth Gweithwyr Cymru.

"Busnes Cymdeithasol Cymru wedi bod yn ffynhonnell amhrisiadwy o gymorth wrth i ni drawsnewid ein helusen. Fe wnaeth hi ein galluogi ni i gyrchu cyngor arbenigol mewn amrywiaeth o feysydd gwahanol a ni allwn ni ddiolch i Busnes Cymdeithasol Cymru ddigon am y. Mae Tricia wedi bod yn gymaint o help i ni, rydym ni’n ei hystyried yn ffrind yn ogystal â chynghorydd."

Paula Rowe, Hope Rescue, Cleient

llun o'r staff a'r gwirfoddolwyr yn yr achub gobaith

Allwn ni eich helpu chi?

Gallai busnesau cymdeithasol, sydd eisiau ehangu neu gyflogi rhagor o weithwyr, fod yn gymwys am gymorth rhad ac am ddim gan Busnes Cymdeithasol Cymru.

Cysylltwch â ni i ofyn am help

 

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn brosiect a gaiff ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru a chaiff ei ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. Mae’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru.

Cynnwys cysylltiedig