Canllaw i Ddatblygu Tai dan Arweiniad y Gymuned

Yr adnodd cyfleus i’ch helpu i ddeall sut mae sefydlu datblygiad tai dan arweiniad y gymuned, gyda llawer o wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i gychwyn arni.

Gweler y dudalen hon yn: English

Trosolwg

Diben y canllaw hwn yw helpu grwpiau cymunedol, cymdeithasau a chydweithrediaethau tai, awdurdodau lleol ac eraill sy’n dechrau ystyried sut i ddatblygu cartrefi cydweithredol a chymunedol (CCLH). Mae’n amhosibl datblygu cynllun CCLH gan ddefnyddio arweiniad neu wefan yn unig. Bydd angen cyngor arnoch ar y daith. Bydd yr arweiniad hwn yn helpu pobl i wneud penderfyniadau cynnar am y math o gynlluniau y gellir eu datblygu, ac yn eich cyfeirio at y cyngor pellach sydd ar gael.

Mae’r canllaw hwn wedi’i anelu’n benodol at:

  • Gymdeithasau tai sydd am gefnogi CCLH
  • Awdurdodau lleol sydd am gefnogi CCLH
  • Unigolion a grwpiau sydd am ddatblygu cartrefi newydd.

Er nad ydyn ni’n gallu creu eich cartrefi ar eich rhan, gallwn ni rhoi chi gwialen a dysgu chi sut i bysgota, fel mae’r hen ddywediad yn mynd. Gwelwch pa gyngor sydd ar gael o’r rhaglen Cymunedau’n Creu Cartrefi yma.

Mae’r canllaw yma wedi’i ysgrifennu gan CCH, sy’n cadw pob hawl, wedi’i ddefnyddio gyda chaniatâd penodol.