5. Cefnogi datblygiadau newydd

Mae TCAG yn gyfle gwych i awdurdodau lleol, cymdeithasau tai a chwmnïau tai cydweithredol sy’n bodoli eisoes i wneud gwahaniaeth mawr mewn cymdogaethau.

Gweler y dudalen hon yn: English

Am yr adran hon

Mae’r adran hon yn darparu llawer o wybodaeth ddefnyddiol i awdurdodau lleol, cymdeithasau tai a chwmnïau tai cydweithredol sy’n bodoli eisoes ynghylch datblygiadau newydd. Mae yma 12 tudalen, wedi’u rhannu yn adrannau i awdurdodau lleolcymdeithasau tai a datblygiadau tai cydweithredol sy’n bodoli eisoes.

Pam cefnogi datblygiad newydd?

Mae gan TCAG lawer o fanteision, ac mae ganddo sail dystiolaethol glir. Gall cynlluniau TCAG helpu i fodloni amcanion a blaenoriaethau strategol, a gallant ennyn hunaniaeth gymunedol leol gryf, gan arwain at reolaeth tai o ansawdd uchel.