6. Cynllun Realistig

Mae creu cynllun ymarferol yn gwbl hanfodol wrth sicrhau cyllid a diddordeb gan bartneriaid datblygu

Gweler y dudalen hon yn: English

Am yr adran hon

Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth am elfennau amrywiol sy’n creu cynllun realistig a’r hyn sydd angen i chi ei wybod wrth ddatblygu eich cynnig. Mae’n cynnwys 9 tudalen, a gallwch weld trosolwg byr isod.

Yn fyr

Mae creu cynllun realistig yn cynnwys y canlynol:

  1. Safle neu adeiladau datblygu a all gael caniatâd cynllunio ar gyfer y cynllun TCAG a fwriedir.
  2. Model datblygu a chynllun ariannu yn amlinellu’r hyn sydd ei angen er mwyn codi arian ar gyfer y cynllun.
  3. Cynllun busnes ar gyfer rheoli’r cynllun sy’n cynnwys costau ar gyfer cynnal a chadw yn y tymor hir.

Wrth gwrs, nid yw pethau mor syml â hynny, ac mae’r adran hon yn rhoi manylion pellach ynghylch pob un o’r pwyntiau uchod.

Yn yr adran yma…

6.1. Safle neu adeiladau’r datblygiad

6.2. Y model datblygu – dod o hyd i gyllid

6.2.1. Benthyciadau sefydliadol

6.2.2. Cyfranddaliadau cymunedol a benthyca stoc

6.2.3. Opsiynau erail ar gyfer cyllid

6.2.4. Adnoddau eraill

6.3. Cynllun busnes

6.4. Cyllid i ddatblygur’ grwp TCAG