Cyfeiriadur o dai a arweinir gan y gymuned yng Nghymru

Edrychwch ar y mudiad tai cydweithredol dan arweiniad y gymuned yng Nghymru. Mae ein cyfeiriadur yn cynnwys cynlluniau sefydledig a rhai sy'n datblygu.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae cynllun tai dan arweiniad y gymuned yn ddigon hawdd ei ddeall – y gymuned sy’n arwain y gwaith o ddatblygu tai a chymunedau.  Gall gynnwys adeiladu cartrefi newydd, ailddefnyddio cartrefi gwag, a rheoli cartrefi sy’n bodoli eisoes, gan gwmpasu pob deiliadaeth.

Y peth braf am dai cydweithredol a thai dan arweiniad y gymuned yw eu bod yn cynnig ffordd leol iawn i gymunedau, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, ac awdurdodau lleol ddatblygu datrysiadau pwrpasol sy’n bodloni eu hanghenion; gan greu cymunedau fforddiadwy, cydlynol a chryf. Mae pob cynllun yn wahanol, ac mae yna sawl model gwahanol ar gyfer tai dan arweiniad y gymuned, sy’n cynnwys mentrau tai cydweithredol, ymddiriedolaethau tir cymunedol, sefydliadau rheoli tenantiaid, tai ar y cyd a chynlluniau hunanadeiladu.

Mae ein cyfeiriadur tai a arweinir gan y gymuned yn cynnwys cynlluniau sefydledig a rhai sy’n datblygu ledled Cymru a’i nod yw dangos yr amrywiaeth o gynlluniau sy’n bosibl ac annog grwpiau i ddysgu o brofiadau ei gilydd.

Allwedd:

  • Pinc – Tai Cydweithredol
  • Glas – Sefydliad Rheoli Tenantiaid
  • Gwyrdd golau – Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol
  • Gwyrdd tywyll – Cymuned Fwridaol
  • Porffor – Cyd-gartrefu
  • Oren – Hunan-adeiladu/adeiladu arferiad
  • Melyn – Defnyddio egwyddorion cydweithredol ar gyfer rheoli tai
  • Brown – Datblygiad un blaned

Os hoffech chi ychwanegu’ch cynllun at ein Cyfeiriadur, anfonwch eich manylion at co-op.housing@wales.coop.