Digwyddiadau

O ddigwyddiadau yn eich cymuned leol i weminarau ar-lein, mae yna lawer o ffyrdd gallwch gymryd rhan a dysgu gyda'r symudiad tai dan arweiniad y gymuned.

Gweler y dudalen hon yn: English

Digwyddiadau i ddod

Mae ein cyfarfodydd rhwydwaith misol yn gyfle i glywed gan y tîm Cymunedau Creu Cartrefi am y diweddariadau diweddaraf yn y sector, yn ogystal â phrosiectau tai dan arweiniad y gymuned. Mae hefyd yn gyfle i gwrdd â chysylltu â phobl o’r un anian a helpu i dyfu’r mudiad tai dan arweiniad y gymuned yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth, ac i archebu, cliciwch yma.

Eisiau gwybod mwy am y symudiad tai dan arweiniad y gymuned lle rydych chi yn byw neu eisiau byw? Ymunwch a’n cyfarfodydd rhanbarthol i ddarganfod mwy.

Canol Cymru – 7.04.2021

De Cymru – 5.05.2021

Gogledd Cymru – 2.06.2021

Am fwy o wybodaeth am y sesiynau yma, cysylltwch co-op.housing@wales.coop.

Cyfres o weithdy yn edrych ar y proses o gynllunio, dylunio, ac adeiladu tai dan arweiniad y gymuned o’r weledigaeth i gwblhad ar safle.

Gweithdy 1: Cyflwyniad i’r broses TDAG (15.4.2021)

Gweithdy 2: Diffiniad Strategol, Pharatoi a Briffio (22.4.2021)

Gweithdy 3: Dylunio Cysyniad (29.4.2021)

Gweithdy 4: Dylunio Technegol, Gweithgynhyrchu ac Adeiladu (6.5.2021)

Gweithdy 5: Trosgwlyddo (13.5.2021).

Gallwch dal lan gyda’n cyfres Dysgu gyda’n Gilydd ar ein sianel Youtube yma.

#CLHFest20

Yn ein gŵyl ar-lein gyntaf tai dan arweiniad y gymuned ym mis Medi 2020, gwnaethom edrych ar y rôl y gall prosiectau tai dan arweiniad y gymuned ei chwarae i adfywio cymunedau, o bentrefi gwledig i strydoedd mawr lleol a chanol trefi.

Edrychwch ar sianel Youtube ar gyfer yr holl recordiadau o #CLHFest20 yma, a gwyliwch y brif araith gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol isod.