Prosiect Cadernid Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

Mae ar bob busnes angen cyfalaf i gychwyn, i dyfu ac i fod yn gynaliadwy. Mae cyfranddaliadau cymunedol yn ffordd ddelfrydol i gymunedau fuddsoddi mewn busnesau sy’n darparu ar gyfer diben cymunedol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Amdanom ni

Ariennir Prosiect Cadernid Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru ac mae’n cael ei ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. Rydym yn helpu cymunedau i gael buddsoddiad i ddiogelu a chryfhau’r pethau sydd o bwys iddyn nhw.

Pam cyfranddaliadau cymunedol?

Mae ar bob busnes angen cyfalaf i gychwyn, i dyfu ac i fod yn gynaliadwy. Mae cyfranddaliadau cymunedol yn ffordd ddelfrydol i gymunedau fuddsoddi mewn busnesau sy’n darparu ar gyfer diben cymunedol.

Mae ein tîm yn frwdfrydig am berchenogaeth gymunedol ac yn mwynhau gweithio gyda phobl ar draws Cymru i godi’r cyfalaf y mae arnynt ei angen i wireddu gweledigaeth gyffredin. Os bydd arnoch angen cefnogaeth, neu os hoffech gael gwybod rhagor, cysylltwch.

Hyb Adnoddau

Yma fe welwch chi lawer iawn o wybodaeth ddefnyddiol am gyfranddaliadau cymunedol.

Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ein prosiect, ein digwyddiadau, cyhoeddiadau a mwy, ymunwch â’n rhestr bostio.

E-bost

csw@wales.coop

Rhif Ffon

0300 111 5050