Cysylltu Gofalwyr

Rydym yn cynnig cymorth i bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd eisiau sefydlu neu gynnal gwasanaethau llesiant mewn ffordd fwy cydweithredol a chynhwysol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae Llywodraeth Cymru eisiau i bobl sy’n defnyddio’u gwasanaethau lles a gofal personol i ddweud eu dweud yn fwy ynglŷn â sut y maent yn cael eu cynnal a beth maent yn ei gynnig. Maent yn dymuno i ragor o fentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol gyflwyno’r gwasanaethau hyn.

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae’r Swyddog Datblygu Paula Lunnon yn arwain ein prosiect Cysylltu Gofalwyr. Ein nod yw cynorthwyo pobl sy’n gofalu am neu’n gofalu am deulu a ffrindiau, i feddwl am eu lles eu hunain ac i ymuno gyda’i gilydd mewn grwpiau bach sy’n cefnogi ei gilydd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Paula yn paula.lunnon@wales.coop

Pecyn cymorth ar-lein Gofal i Gydweithredu

Mae'r pecyn cymorth ar-lein rhyngweithiol hwn wedi'i gynllunio i helpu'r rhai sydd â diddordeb mewn sefydlu gwasanaethau gofal cydweithredol a lles.

Rhowch gynnig ar y pecyn cymorth nawr

 

Pecyn cymorth ar-lein Gofal i Gydweithredu

Mae'r pecyn cymorth ar-lein rhyngweithiol hwn wedi'i gynllunio i helpu'r rhai sydd â diddordeb mewn sefydlu gwasanaethau gofal cydweithredol a lles.

Rhowch gynnig arni nawr