Academi Menter Gymdeithasol Cymru

Mae pobl anhygoel yn camu i fyny ledled Cymru i wneud gwahaniaeth. Trwy ddysgu gydag eraill a chan eraill, gallwch ddatblygu'r sgiliau, yr ymddygiadau a'r meddyliau i helpu i adeiladu Cymru gwell.

Gweler y dudalen hon yn: English

Sefydliadau

Os yw’ch sefydliad eisiau dod hyd yn oed yn fwy effeithiol neu’n wynebu heriau, rydym yn eich cefnogi i agor ffyrdd newydd o wneud pethau a fydd yn helpu’ch sefydliad i ddod yn fwy cynaliadwy.

Rhaglenni pwrpasol wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer anghenion eich sefydliad.

Unigolion

P’un a ydych chi’n entrepreneur cymdeithasol, rheolwr, gwirfoddolwr, myfyriwr, aelod o staff neu brif weithredwr mae gennym raglenni a fydd yn eich helpu chi a’ch sefydliad i ffynnu a chael mwy o effaith.

Symudwch eich hun ymlaen, mynd i’r afael â materion bywyd go iawn a thyfu cysylltiadau â phobl o’ch cwmpas.

Darganfyddwch fwy ar wefan Academi Menter Gymdeithasol Cymru