Mae Clwb Criced y Fro yn defnyddio cyfranddaliadau cymunedol i ddiogelu dyfodol criced lleol

Ar hyn o bryd mae'r Clwb yn prydlesu ei dir ac felly roedd yn edrych i godi tua £ 30k gan y gymuned leol fel rhan o'r pecyn codi arian a fyddai'n ei alluogi i brynu'r safle. Cysylltodd yr aelodau â Chanolfan Cydweithredol Cymru i gael cyngor ar wneud hyn trwy gyfranddaliadau cymunedol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Gwyliwch y fideo fer hon i ddarganfod mwy …

Mwy am gyfranddaliadau cymunedol