Perchnogaeth Gweithwyr Cymru

P’un a ydych chi’n ystyried camu’n ôl, gwerthu neu ddatblygu gweithlu ymroddedig, gallwn gynnig ateb i chi.

Gweler y dudalen hon yn: English

A wyddoch chi mai perchnogaeth gan weithwyr yw’r math o berchnogaeth busnes sy’n tyfu’n gyflymaf yn y DU?

Pam? Oherwydd mae Busnesau sy’n Eiddo i Weithwyr:

  • Yn fwy proffidiol
  • Yn dangos cynnydd mewn cynhyrchiant
  • Yn dangos lefelau arloesi uwch
  • Yn fwy cydnerth yn economaidd
  • Yn well o ran denu a chadw staff rhagorol
  • Yn ymrwymo’n gryfach i gymunedau lleol

P’un a ydych chi’n ystyried pontio’n llwyr at berchnogaeth gweithwyr, rhoi cynllun cyfrannau gweithwyr ar waith neu bryniant gan reolwyr, gall ein tîm o arbenigwyr profiadol reoli’r broses cyfan ar eich rhan – a hynny wedi’i gyllido’n llawn. Os ydych chi’n chwilio am ddull blaengar o gynllunio olyniaeth, ewch i’n gwefan Perchnogaeth Gweithwyr Cymru.

Beth yw perchnogaeth gweithwyr?

Mae busnesau sy'n eiddo i weithwyr yn eiddo i'w gweithwyr yn llwyr neu'n sylweddol.

Darllen mwy