Cydweithredol | News | Perchnogaeth gweithwyr

Annog perchenogion busnesau Cymru i osgoi peryglu dyfodol eu cwmni drwy fynd yn eiddo i’r gweithwyr

Bydd ymgyrch newydd yn cael ei lansio heddiw ar Ddiwrnod Perchenogaeth y Gweithwyr, er mwyn annog mwy o fusnesau yng Nghymru i ystyried cynllunio ar gyfer olyniaeth mewn ffordd flaengar ac arloesol.

By Catherine Evans · June 28, 2019

See this page in: English

Perchenogaeth gweithwyr yw’r math o berchenogaeth busnes sy’n tyfu gyflymaf yn y DU.

Dau fusnes sydd wedi trosglwyddo i berchenogaeth gweithwyr yn y flwyddyn ddiwethaf yw Aardman Productions, sy’n fwyaf adnabyddus yng Nghymru fel crëwr Shaun the Sheep, a Cwmni Da, y cwmni teledu o Gaernarfon sydd wedi cynhyrchu llawer o sioeau poblogaidd i S4C, gan gynnwys Noson Lawen a Fferm Ffactor, ac maen nhw’n cefnogi’r ymgyrch yng Nghymru.

Meddai David Sproxton, cyd-sylfaenydd Aardman, gafodd ei drosglwyddo’r llynedd i berchenogaeth y gweithwyr: ‘ Rwy’n annog busnesau Cymru’n frwd i ystyried perchenogaeth gweithwyr fel ateb gwirioneddol gydag olyniaeth. Dangoswyd bod cwmnïau sy’n eiddo i weithwyr yn fwy llwyddiannus na chwmnïau eraill sydd wedi’u strwythuro’n fwy confensiynol, felly ein teimlad oedd mai dyma’r ffordd iawn i sicrhau llwyddiant y stiwdio yn y dyfodol, ac i ddiogelu creadigrwydd y cwmni a’i dîm am ddegawdau i ddod, ac i aelodau’r tîm rannu yn y buddion y maen nhw’n eu creu.’

Mae Sproxton a’i gyd-sylfaenwyr yn parhau i weithio yn y cwmni am y tro, ond gan adrodd i’r Ymddiriedolaeth.

Rhwng 2010 a 2017 tyfodd y sector yn y DU 60% ac yn 2012 roedd ei werth i economi Cymru eisoes yn £1bn. Mae’r Mynegai Perchenogaeth Cyflogeion wedi perfformio’n well na FTSE’r holl gyfranddaliadau mewn 10 o 13 blynedd gyda chyfartaledd o 14% y flwyddyn ac mae ymchwil gan y Gymdeithas Perchenogaeth Gweithwyr (EOA) yn awgrymu bod awydd cynyddol gan fusnesau ar yfer datrysiadau olyniaeth mwy arloesol a hyfyw.

'Mae creu cwmni sy'n eiddo i weithwyr yn teimlo fel ei fod yn berffaith addas gan fy mod yn credu'n gryf bod y staff yn rhan allweddol o'r busnes.'

Dylan Huws, Rheolwr Gyfarwyddwr, Cwmni Da

Dylan Huws

Mae Dylan Huws, Rheolwr Gyfarwyddwr Cwmni Da, yn annog cwmnïau o Gymru sy’n ystyried cynllunio olyniaeth i ‘Feddwl am Berchenogaeth Gweithwyr’. Trosglwyddodd Mr Huws ei fusnes i berchenogaeth y gweithwyr ym mis Hydref y llynedd gan ddweud: ‘Mae creu cwmni sy’n eiddo i weithwyr yn teimlo fel ei fod yn berffaith addas gan fy mod yn credu’n gryf bod y staff yn rhan allweddol o’r busnes.’

Mae cynhyrchiant mewn cwmnïau sy’n eiddo i weithwyr wedi cynyddu 7.3% y flwyddyn, o’i gymharu ag economi’r DU gyfan, sy’n wastad, yn ôl ymchwil EO. Yn ogystal, mae 41% o bobl yn fwy tebygol o brynu gan gwmni sy’n eiddo i weithwyr ac mae 58% yn credu bod cwmnïau sy’n eiddo i weithwyr yn fwy dibynadwy. Mae busnesau eraill adnabyddus sy’n eiddo i’r gweithwyr yn cynnwys John Lewis, Wilkin a’i Feibion sy’n gwneud Jam Tiptree, Gore-Tex a Richer Sounds.

Dywedodd Glenn Bowen, Cyfarwyddwr Menter yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru: ‘Mae perchenogaeth gweithwyr yn gysyniad sy’n ennill momentwm ledled y DU, a’r fantais i Gymru yw bod perchenogaeth gweithwyr yn opsiwn olyniaeth sy’n helpu i gadw swyddi a chyfoeth yn y gymuned ar gyfer y tymor hir, ac mae hefyd yn creu lefelau uwch o les a chynhyrchiant staff. Rydyn ni’n rhedeg y prosiect Busnes Cymdeithasol Cymru, sydd tu cefn i’r ymgyrch ‘Ystyriwch Berchnogaeth Gweithwyr’, a byddem yn annog unrhyw un sy’n credu y gallai’r dull hwn fod yn addas iddyn nhw i gysylltu â ni.’

Aeth ymlaen: ‘Gyda busnesau uchel eu proffil fel Aardman a Cwmni Da yn siarad am fanteision perchenogaeth gweithwyr, rydym yn gobeithio y bydd mwy o fusnesau Cymru yn meddwl am hyn fel dewis amgen realistig i gynlluniau ymadael confensiynol. Mae cymorth am ddim ar gael gan Busnes Cymdeithasol Cymru i helpu cwmnïau i ystyried y strwythurau cyfreithiol gwahanol, ond mae’r ymgyrch ‘Ystyriwch Berchnogaeth Gweithwyr’ hefyd yn targedu cyfreithwyr a chyfrifwyr, er mwyn eu haddysgu hwythau am fanteision EO.’

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch ewch i cymru.coop/ystyriwch-berchnogaeth-gan-weithwyr neu ffoniwch 0300 111 5050.

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn brosiect sy’n cael ei ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru fel rhan o wasanaeth Busnes Cymru. Caiff ei gyllido gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.