Ceisiadau ar Agor ar gyfer Rhaglen New Manager Cymru sydd wedi’i ariannu

Rhaglen wedi'i hariannu'n llawn gan Clore Social ar gyfer rheolwyr yn y sector cymdeithasol yng Nghymru.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae Social Leaders Cymru wedi lansio Rhaglen New Manager Cymru

Ydych chi’n rheolwr yn y sector cymdeithasol sydd â 0-3 blynedd o brofiad? Neu a allai rhywun yn eich sefydliad elwa o wneud cais am Arweinwyr Cymdeithasol Cymru?

Bydd Clore Social Leadership mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru yn darparu rhaglen arweinyddiaeth effeithiol ar-lein yn ystod 2021/2022 ar gyfer arweinwyr cymdeithasol Cymru’n unig.

Beth mae’n ei gynnwys?

Mae New Manager Cymru yn raglen bedwar mis sy’n datblygu sgiliau a thechnegau allweddol i lwyddo a thyfu mewn rôl, a fydd yn ysbrydoli rheolwyr newydd sydd wedi eu cyffroi gyda’r posibiliadau o sbarduno newid cguidymdeithasol ac sydd â dyhead i fod yn arweinwyr yn y dyfodol.

Dyddiadau allweddol

Y dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau yw 6 Medi 2021. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cychwyn y rhaglen ym mis Tachwedd. Darganfyddwch fwy a gwnewch gais.

Rheolwyr newydd yw dyfodol hirdymor ein sectorau. Fodd bynnag, mae amgylchedd gweithredu heriol a chyfnewidiol yn golygu nad ydyn nhw’n aml yn derbyn y cymorth a’r datblygiad yn y cyfnod cynnar y gallen nhw elwa arno.

Faint o leoedd?

Bydd carfan o 35 o reolwyr yn cael eu hyfforddi mewn sgiliau rheoli effeithiol ac yn cael eu cyflwyno i elfennau sylfaen arweinyddiaeth gymdeithasol. Byddan nhw’n cael eu herio i ddatblygu atebion i rai o’r heriau sy’n wynebu’r sectorau cymdeithasol a diwylliannol yng Nghymru.