Gwybodaeth i grwpiau cymunedol a pherchnogion tafarndai

Mae tafarndai lleol yn ased pwysig i lawer o gymunedau ledled Cymru. Gallai cynnig rhannu cymunedol godi arian i helpu i wella'r asedau hyn neu eu cadw rhag cau.

See this page in: English

Mae tafarnau’n fwy na llefydd i’ch cwsmeriaid gael llymaid i’w yfed neu damaid i’w fwyta. Maen nhw’n fwy na lle i westeion ymlacio a dadflino. Maen nhw’n fwy na swydd neu weithle. Mewn lleoliadau ledled Cymru, tafarnau fel eich un chi yw calon y gymuned. Maen nhw’n dod â bywyd i’r stryd fawr, bywyd i’r dref a chysur i’r cwsmeriaid lleol. Gallant gynnal digwyddiadau, darparu lle ar gyfer cyfarfodydd a hyd yn oed cyfleusterau tai fel swyddfeydd post a siopau.

Ond yn yr amserau ariannol ansicr a anodd hyn, mae cymaint ag un dafarn yr wythnos yn cau ei drysau, sy’n golygu bod cymunedau ledled Cymru yn colli asedau gwerthfawr.

Mae cynlluniau cyfranddaliadau cymunedol yn fodd o godi arian i gyllido prosiect.

Trwy annog eich cymuned i fuddsoddi a dod at ei gilydd i reoli gwelliant y dafarn; nid yn unig y gallech chi godi arian a allai fod wedi bod yn anodd i godi’n draddodiadol, ond mae hefyd yn rhoi ymdeimlad o berchnogaeth, balchder a grym i’ch cymuned.

Manteision cyfranddaliadau cymunedol:

  • Mae buddsoddwyr yn teimlo’n fodlon ar wybod eu bod wedi helpu i weddnewid eu cymunedau.
  • Mae gan fuddsoddwyr lais democrataidd o ran y modd y mae eu cynllun yn cael ei gynnal.
  • Mae gan gyfranddalwyr un bleidlais yr un, ni waeth beth yw swm eu cyfranddaliad.
  • Mae gan fuddsoddwyr gyfle posibl i wneud elw ar sail eu buddsoddiad.
  • Gall buddsoddwyr gyfnewid oriau o weithio’n wirfoddol ar y prosiect am gyfranddaliadau.
  • Gall cyfranddaliadau cymunedol helpu i feithrin cymunedau annibynnol a chryf.

Efallai bod eich tafarn yn hafan i gerddwyr, yn denu ymwelwyr, neu’n dafarn leol y mae’r holl gwsmeriaid ffyddlon yn falch ohoni. Beth bynnag fo’ch tafarn yn ei olygu i chi a’ch cwsmeriaid, rydym ni’n gwybod bod cynnal eich busnes a chael pobl i ddod yn ôl dro ar ôl tro yn waith caled.

Ydych chi eisiau gwybod am ffordd i gael eich cymuned leol i fuddsoddi yn eich tafarn a chodi arian ar gyfer gwelliannau ar yr un pryd? Neu, ydych chi’n ystyried newid gyrfa neu ymddeol ac yn chwilio am ffordd i adael eich etifeddiaeth mewn dwylo diogel?

Beth am roi cynnig ar gynnig cyfranddaliadau cymunedol? Pa ffordd well o gael y gymuned i ymrwymo i lwyddiant eich tafarn na gadael iddynt brynu i mewn i’r busnes.

Bydd cynnig cyfranddaliadau cymunedol yn:

  • Galluogi’ch cymuned leol i godi arian i fuddsoddi yn y dafarn neu ei phrynu
  • Cynyddu cefnogaeth gan y gymuned i’r dafarn – yn aml mae’r rhai sydd wedi buddsoddi yn dod yn gwsmeriaid cyson ac yn gwirfoddoli eu hamser i helpu
  • Cryfhau eich busnes – mae dros 50 tafarn gymunedol ledled y DU, a phob un yn masnachu’n llwyddiannus
  • Rhoi cyfle i bobl gael dweud eu dweud ar ffyrdd o ddatblygu’r dafarn – bydd pob cyfranddaliwr yn cael un bleidlais, faint bynnag y mae wedi’i fuddsoddi.

Cael ein cefnogaeth

Carly a Claudia yw ein harbenigwyr ar gyfranddaliadau cymunedol. Yn wir, dyma'r ymarferwyr cyfranddaliadau cymunedol cyntaf i gael eu hachredu yng Nghymru. Cysylltwch â hwy os hoffech gael help i achub eich cymuned.

Darganfyddwch pa gefnogaeth sydd ar gael a chysylltwch â ni

 

Community owned pubs we have supported

Le Public Space, Newport – Bu cynnig cyfranddaliad cymunedol yn llwyddiannus yn helpu’r lleoliad cerddoriaeth boblogaidd hwn i symud i adeilad newydd a gwella eu cyfleusterau.

Tafarn Yr Heliwr, Nefyn – Roedd defnyddio cynllun cymunedol yn caniatáu i’r gymuned leol brynu’r dafarn caeedig mewn ymgais i adfywio eu stryd fawr.

The Griffin Inn, Llanbedr – Mae cynnig rhannu agored yn codi arian i ailagor a diweddaru’r dafarn leol hon, ac ychwanegu cyfleusterau defnyddiol i’r gymuned.

Tafarn Y Plu, LlanystumdwyMae’r gymuned leol yn codi arian i brynu’r dafarn, gan fod y perchnogion presennol yn bwriadu symud ymlaen mewn mannau eraill.

Cynnwys cysylltiedig