Canllawiau Cyfryngau Cymdeithasol

Canllawiau ymarferol i'ch helpu chi i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo a thyfu eich cydweithfa

Gweler y dudalen hon yn: English

Cyn i chi ddechrau

Darllenwch y canllawiau hyn yn gyntaf os ydych chi’n newydd i’r cyfryngau cymdeithasol, neu os ydych chi’n ystyried sefydlu sianelau cyfryngau cymdeithasol newydd ar gyfer eich busnes.

Geirfa termau cyfryngau cymdeithasol

Lawrlwytho Ffeil (236.0KB pdf)

Cyn i chi ddechrau, dysgwch iaith y cyfryngau cymdeithasol

Dewiswch y sianeli cyfryngau cymdeithasol cywir ar eich cyfer chi

Lawrlwytho Ffeil (243.6KB pdf)

Nawr rhowch eich gwybodaeth newydd ar brawf a dewiswch y ‘sianeli’ cyfryngau cymdeithasol sydd orau ar gyfer eich menter gydweithredol – Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram?

Cynllunio strategol

Pam fyddwch chi’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol, pwy yw eich cynulleidfa darged, pa fath o gynnwys maen nhw’n ei hoffi? Mae’n bwysig cael strategaeth cyfryngau cymdeithasol yn ei lle cyn i chi ddechrau er mwyn eich helpu i wneud y gorau o’ch marchnata cyfryngau cymdeithasol.

Sut i ddatblygu strategaeth cyfryngau cymdeithasol

Lawrlwytho Ffeil (332.8KB pdf)

Canllaw gam wrth gam i’ch helpu i ddatblygu eich dull wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol

Enghraifft o bolisi cyfryngau cymdeithasol ar gyfer sefydliad (Saesneg yn unig)

Lawrlwytho Ffeil (346.6KB pdf)

Mae'n bwysig eich bod i gyd yn gwybod beth yw'r ffordd orau o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo'ch cwmni cydweithredol - dyma sut i greu polisi i'w rannu gyda'ch aelodau cydweithredol

Dechrau arni

Dyma rai canllawiau cyfryngau cymdeithasol ymarferol i’ch helpu i sefydlu popeth, adeiladu eich cynulleidfaoedd a hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Sut i greu eich sianeli cyfryngau cymdeithasol

Lawrlwytho Ffeil (2.6MB pdf)

Mae hwn yn ganllaw ‘sut i wneud’ er mwyn i chi greu eich tudalennau ar Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram

Dysgwch sut i adeiladu eich cynulleidfa ar y cyfryngau cymdeithasol (Saesneg yn unig)

Lawrlwytho Ffeil (761.9KB pdf)

Unwaith y byddwch wedi sefydlu eich tudalennau bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gysylltu â mwy o bobl

Mae angen i chi gynllunio'ch cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol (Saesneg yn unig)

Lawrlwytho Ffeil (296.0KB pdf)

Mae cael cynllun ar gyfer eich holl weithgarwch cyfryngau cymdeithasol yn hanfodol - dyma ganllaw ymarferol arall i'ch helpu i gynllunio

Hyrwyddo'ch tudalen cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a LinkedIn (Saesneg yn unig)

Lawrlwytho Ffeil (1.3MB pdf)

Mae hyrwyddo'ch tudalen ar Facebook a LinkedIn yn golygu hysbysebu i gyrraedd mwy o bobl - dyma'r hyn y mae angen i chi ei wybod

Monitro eich llwyddiant

Beth weithiodd yn dda? Beth gollodd y marc? Pam? Mae’n bwysig gwerthuso effaith eich swyddi cyfryngau cymdeithasol er mwyn i chi allu gwella’ch cynigion yn y dyfodol.

Monitro pa mor llwyddiannus ydych chi (Saesneg yn unig)

Lawrlwytho Ffeil (1.5MB pdf)

Sut ydych chi'n gwybod eich bod wedi defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn llwyddiannus i hyrwyddo a thyfu'ch menter gydweithredol? Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i edrych ar lwyddiant a beth sydd ddim