Pecyn cymorth ar-lein Cydweithredu i Ofalu

Becyn cymorth ar-lein rhyngweithiol newydd, sydd wedi’i gynllunio i helpu’r rhai sydd â diddordeb mewn sefydlu gwasanaethau lles a gofal cydweithredol.

See this page in: English

Mae’r pecyn cymorth yn eich tywys drwy bum maes allweddol y gallwch chi eu cyflawni yn eich amser eich hun. Mae’r pynciau’n cynnwys:

  • Cydweithredu a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – byddwch yn dysgu sut mae cydweithredu’n gweithio mor dda gyda’r Ddeddf.
  • Strategaeth – byddwn yn eich tywys drwy sut i gynllunio’ch gwasanaeth i gyflawni ei nodau hirdymor. Bydd y gweithgareddau rydym wedi’u cynllunio yn edrych ar gryfderau a gwendidau eich syniad.
  • Strwythurau cyfreithiol – fel rhan o’r pwnc hwn rydym yn edrych ar y strwythurau cyfreithiol amrywiol sydd ar gael a sut gallwch chi ddewis yr un iawn ar gyfer eich grŵp.
  • Llywodraethu – fel rhan o’r pwnc hwn rydym yn rhoi sylw i sut i gynnwys aelodau yn y broses benderfynu, y mathau o reolau y bydd angen i’ch cwmni eu dilyn i weithio’n effeithiol a rolau a chyfrifoldebau aelodau’r bwrdd.
  • Cyfleoedd ar gyfer gwasanaethau – fel rhan o’r pwnc hwn rydym yn edrych ar y cyfleoedd y mae’r Ddeddf yn eu cyflwyno i wasanaethau cydweithredol a ddarperir.

Mae pob pwnc yn cynnwys gwybodaeth, cwisiau a gweithgareddau i i wneud eich ‘taith gydweithredu’ yn un hwyliog a difyr. Ar ôl i chi gwblhau’r pynciau, bydd y tîm ‘Cydweithredu i Ofalu’ wrth law i ddarparu cymorth a chyngor ychwanegol.

Bydd y pecyn cymorth yn eich ysbrydoli chi a’ch ffrindiau, teulu a’r gymuned leol i gael mwy o lais a rheolaeth dros eich gwasanaethau gofal cymdeithasol a chymorth.

“Roedd y pecyn cymorth yn ddefnyddiol iawn. Roedd yn hawdd ei ddeall ac fe wnaeth fi’n ymwybodol o hyd a lled cydweithredu.”

Aelod Gorwelion a chleient Cydweithredu i Ofalu

Pecyn cymorth ar-lein Cydweithredu i Ofalu

Bydd y pecyn cymorth yn eich ysbrydoli chi a’ch ffrindiau, teulu a’r gymuned leol i gael mwy o lais a rheolaeth dros eich gwasanaethau gofal cymdeithasol a chymorth.

Rhowch gynnig ar y pecyn cymorth nawr

 

Rydym wedi creu ffilm fer i ddangos yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gyda’n pecyn newydd – gobeithio y byddwch yn ei hoffi!

Cynnwys cysylltiedig

  • llun o dri menyw yn gwau

    Cydweithredu i Ofalu

    Rydym yn cynnig cymorth i bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac Abertawe sydd eisiau sefydlu neu gynnal gwasanaethau llesiant mewn ffordd fwy cydweithredol a chynhwysol.