Cydweithredu i Ofalu – y podlediad

Mae'r gyfres podlediad hon yn siartio prosiect i annog comisiynwyr gofal i feddwl sut y gallant ddarparu gwasanaethau gofal sy'n hyrwyddo lles i ddinasyddion a chymunedau, a chynaliadwyedd tymor hir ar gyfer gwasanaethau gofal a lles.

See this page in: English

Ym mhennod 1, mae Donna Coyle, Rheolwr Prosiect Gofal i Gydweithredu, ac Adrian Roper, Prif Swyddog Gweithredol Cartrefi Cymru, yn siarad â Catherine Evans am y gwaith maen nhw’n bwriadu ei wneud yn ystod y misoedd nesaf i helpu i ddatgloi potensial y Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Deddf. Gwrandewch nawr (Iaith Saesneg yn unig)…

Ym mhennod 2, mae Adrian a Donna yn trafod y rôl y dylai cwmnïau preifat ei chwarae yn y sector gofal cymdeithasol. Os dônt yn fwy cydweithredol a dan arweiniad defnyddwyr, a fyddai hynny’n helpu comisiynwyr gofal i fodloni gofynion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles? Gwrandewch nawr (Iaith Saesneg yn unig)…

Ym mhennod 3, mae Donna yn esbonio sut mae pecynnau creision yng nghanol gwasanaeth gofal arloesol sy’n cael ei dreialu yn Sir Benfro. Gwrandewch nawr (Iaith Saesneg yn unig)…

More on Care to Co-operate