Cydweithredu i Ofalu – y podlediad

Mae'r gyfres podlediad hon yn siartio prosiect i annog comisiynwyr gofal i feddwl sut y gallant ddarparu gwasanaethau gofal sy'n hyrwyddo lles i ddinasyddion a chymunedau, a chynaliadwyedd tymor hir ar gyfer gwasanaethau gofal a lles.

See this page in: English

Ym mhennod 1, mae Donna Coyle, Rheolwr Prosiect Gofal i Gydweithredu, ac Adrian Roper, Prif Swyddog Gweithredol Cartrefi Cymru, yn siarad â Catherine Evans am y gwaith maen nhw’n bwriadu ei wneud yn ystod y misoedd nesaf i helpu i ddatgloi potensial y Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Deddf. Gwrandewch nawr (Iaith Saesneg yn unig)…

Ym mhennod 2, mae Adrian a Donna yn trafod y rôl y dylai cwmnïau preifat ei chwarae yn y sector gofal cymdeithasol. Os dônt yn fwy cydweithredol a dan arweiniad defnyddwyr, a fyddai hynny’n helpu comisiynwyr gofal i fodloni gofynion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles? Gwrandewch nawr (Iaith Saesneg yn unig)…

More on Care to Co-operate