Canllaw i Ddatblygu Tai dan Arweiniad y Gymuned

Yr adnodd cyfleus i’ch helpu i ddeall sut mae sefydlu datblygiad tai dan arweiniad y gymuned, gyda llawer o wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i gychwyn arni.

See this page in: English

Trosolwg

Diben y canllaw hwn yw helpu grwpiau cymunedol, cymdeithasau a chydweithrediaethau tai, awdurdodau lleol ac eraill sy’n dechrau ystyried sut i ddatblygu cartrefi cydweithredol a chymunedol (CCLH). Mae’n amhosibl datblygu cynllun CCLH gan ddefnyddio arweiniad neu wefan yn unig. Bydd angen cyngor arnoch ar y daith. Bydd yr arweiniad hwn yn helpu pobl i wneud penderfyniadau cynnar am y math o gynlluniau y gellir eu datblygu, ac yn eich cyfeirio at y cyngor pellach sydd ar gael.

Mae’r canllaw hwn wedi’i anelu’n benodol at:

  • Gymdeithasau tai sydd am gefnogi CCLH
  • Awdurdodau lleol sydd am gefnogi CCLH
  • Unigolion a grwpiau sydd am ddatblygu cartrefi newydd.

Mae’r canllaw yma wedi’i ysgrifennu gan CCH, sy’n cadw pob hawl, wedi’i ddefnyddio gyda chaniatâd penodol.