4. Grŵp cymunedol cynaliadwy

Mae creu grŵp cymunedol llwyddiannus a chynaliadwy er mwyn arwain cynllun tai yn rhan hanfodol o ddatblygu cynllun TCAG.

Gweler y dudalen hon yn: English

Am yr adran hon

Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth i chi am sut i ddatblygu grŵp cymunedol cynaliadwy. Mae’n cynnwys 10 tudalen (gan gynnwys y dudalen hon), a gallwch weld trosolwg bras isod.

Yn gryno

Mae ffurfio grŵp cymunedol llwyddiannus a chynaliadwy yn golygu ysbrydoli grŵp o bobl i ymddwyn fel cymuned, cydweithio, cymryd cyfrifoldeb dros eu dyfodol, a gweithredu fel tîm. Ac mae hyn yn debygol o fod dross awl blwyddyn – yn ystod y cyfnod sefydlu i ddechrau, ac, yn bwysicaf oll, ar ôl i’r cartrefi gael eu hadeiladu, ac mae’r brwdfrydedd cychwynnol yn dechrau diflannu

Yn yr adran yma…

4.1. Pwy fydd yr aelodau cyntaf?

4.1.1. Datblygu’r weledigaeth

4.1.2. Cynllun ar gyfer perchnogi cartref neu rentu ar y farchnad

4.1.3. Cynllun o’r brig i lawr/gwaelod i fyny

4.1.4. Cynllun cartefi fforddiadwy trwy defnyddio grantiau

4.2. Datblygu’r grŵp

4.2.1. Deall y broses datblygu

4.2.2. Polisiau a gweithdrefnau

4.2.3. Cymorth ar gyfer datblygu’r grŵp