7. Y modelau sydd ar gael ar hyn o bryd

Mae’n bwysig fod partneriaid mewn cynllun yn ystyried yr hyn maent eisiau ei gyflawni ac addasu’r model o gwmpas eu nodau a’u dyheadau – ni ddylid sefydlu cynllun TCAG yn seiliedig ar ddewis model.

Gweler y dudalen hon yn: English