8. Rheoli a strwythurau cyfreithiol

Bydd sefydlu cynllun TCAG, pa opsiwn bynnag a ddewisir, hefyd yn golygu y bydd angen gwneud penderfyniadau ynghylch sut bydd y cynllun yn cael ei reoli a pha strwythur cyfreithiol fydd yn cael ei fabwysiadu.

Gweler y dudalen hon yn: English