9. Cael ein cefnogaeth

Ydych chi'n barod i sefydlu prosiect tai cydweithredol dan arweiniad y gymuned? Gall ein tîm eich helpu chi.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae Cymunedau’n Creu Cartrefi yma i helpu pobl i ddatblygu eu cynlluniau tai cydweithredol dan arweiniad y gymuned eu hunain. Yn ogystal â gwella darpariaeth tai, hoffem greu Cymru gydnerth, Cymru iachach, Cymru fwy cyfartal a Chymru o gymunedau cydlynus.

Rydym yn gwybod bod pob prosiect yn wahanol – felly rydym yn teilwra ein cymorth at anghenion pob cymuned. P’un a ydych yn newydd i dai cydweithredol dan arweiniad y gymuned, new eisioes wedi ffurfio grŵp neu am ymuno â grwp sy’n bodoli’n barod, rydym am eich helpu.

Mae pum cam i’n cymorth…

Ymgysylltu

A ydych chi erioed wedi clywed am dai cydweithredol dan arweiniad y gymuned o’r blaen? Rydym yma i gyflwyno’r syniad a gweld a allal hyn ddatrys eich problemau tai.

Archwilio

Unwaith y byddwch yn gwybod rhywbeth am dai cydweithredol dan arweiniad y gymuned, cewch ddarganfod mwy drwy ein digwyddiadau, gweithdai a cyhoeddiadau. Byddwn yn ateb eich holl gwestiynau ac yn eich cysylltu â phobl sydd â’r un meddylfryd i archwilio potensial datblygu cynllun. Mae’n bosib y gallwch wneud cais am grant bach hyd at £2500.

Galluogi

Os ydych yn barod i ddechrau prosiect tai, byddwn yn cefnogi’ch grŵp i ddatblygu’r cydlyniant, y gallu a’r galluedd sydd ei hangen er mwyn ei wireddu.

Ymestyn

Wrth i’ch cynlluniau symud ymlaen, rydym yn cynnnig cymorth ychwanegol, rhwydweithiau cymorth gan gymheiriaid a strategaethau cynaliadwy er mwyn sicrhau llwyddiant i’r eithaf yn yr hirdymor.

Addysgu & Dylanwadu

Rydych wedi cyflawni’ch gweledigaeth, ond rydym am ddweud wrth y byd am eich llwyddiant! Rydym yn comisiynu ymchwil ac yn hyrwyddo’ch stori fel y gall pobl eraill ddysgu o’ch profiad.