Covid-19: Dolenni defnyddiol ar gyfer busnesau cymdeithasol

Rydym wedi bod yn casglu dolenni defnyddiol ynghyd i'ch helpu chi a'ch cydweithwyr busnes cymdeithasol i ddod o hyd i'r cymorth a'r cyngor diweddaraf ar-lein.

Gweler y dudalen hon yn: English

Rydym yn diweddaru’r dudalen hon yn barhaus – rhowch wybod i ni os dewch o hyd i unrhyw beth a fyddai’n ddefnyddiol, yn eich barn chi, drwy anfon e-bost i marketingteam@wales.coop neu drydaru’r ddolen a thagio @WalesCoopCentre.

Cyngor busnes cyffredinol

Cyllid

Adnoddau dynol a lles gweithwyr

Technoleg

Canllawiau iechyd Covid-19

Canllawiau cyffredinol

Canllawiau dychwelyd i waith Llywodraeth Cymru

Mwy o adnoddau Covid-19

Mae gan Fusnes Cymdeithasol Cymru ystod o adnoddau eraill i'ch helpu yn ystod pandemig Covid-19