Gofal cymdeithasol

Creu Gweledigaeth Gyda’n Gilydd – beth y gall mentrau cymdeithasol ei wneud i Gymru?

Mae ar Gymru angen sector mentrau cymdeithasol cryf er mwyn mynd i'r afael â heriau'r degawd nesaf a manteisio ar gyfleoedd newydd. Mae gan Gymru sector mentrau cymdeithasol bywiog ac amrywiol eisoes, ond gallai wneud rhagor. Credwn y dylai Cymru fod yn un o'r lleoedd gorau i ddechrau a thyfu menter gymdeithasol, bod yn rhan o fudiad ar gyfer newid, a helpu i greu'r mudiad hwnnw.

By Ceri-Anne Fidler Jones · May 14, 2019

See this page in: English

I wneud hyn, mae nifer o sefydliadau a rhwydweithiau sy’n cefnogi Mentrau Cymdeithasol wedi dod ynghyd i gychwyn y broses o ddatblygu gweledigaeth a chynllun gweithredu uchelgeisiol newydd ar gyfer mentrau cymdeithasol yng Nghymru yn ystod y deng mlynedd nesaf.

Mae angen i’r weledigaeth a’r cynllun gweithredu hwn fod yn uchelgeisiol ac ymestyn pob un ohonom, yn entrepreneuriaid cymdeithasol, ymarferwyr llawr gwlad, arweinwyr, darparwyr cymorth, buddsoddwyr a’r Llywodraeth.

Ond, a ninnau’n fudiad cymdeithasol, ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain. Mae arnom angen eich help chi i bennu’r weledigaeth ar gyfer ein dyfodol ar y cyd a’n helpu i lunio cynllun i’w gwireddu.

Mae angen i’r broses hon fod yn ymdrech ar y cyd, a fydd yn cynnwys pobl a sefydliadau ledled Cymru, ac yn arwain at weledigaeth y gall pob un ohonom ei rhannu, yn ogystal â chamau gweithredu y gall pob un ohonom ymrwymo i’w cyflawni.

Fel rhan o gam cyntaf casglu’ch syniadau a’ch cynghorion ar y broses hon, mae gennym arolwg ar-lein cryon sy’n para tan 31 Mai.  Cliciwch yma i lenwi’r arolwg.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith hwn, cofrestwch I dderbyn ein cylchlythyr misol i fusnesau cymdeithasol Cymru trwy cliciwch yma