Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2019

Credwn fbod cwmnïau cydweithredol ac egwyddorion cydweithredol yn gallu helpu pobl, teuluoedd, cymunedau a busnesau i fod yn gryfach ac yn fwy hyderus. Gallwch gefnogi’r egwyddorion hyn a helpu i ledaenu’r delfrydau hyn trwy gymryd rhan yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

See this page in: English

Fel aelod o Ganolfan Cydweithredol Cymru, fe’ch gwahoddir i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2019, sy’n cael ei gynnal yn CAIS, Cwrt Orsaf, 41-43 Ffordd yr Orsaf, Bae Colwyn LL29 8BP, Ddydd Mawrth 24 Medi 2019 am 12.45 pm.

Eleni, mae pum lle ar gael ar y bwrdd a derbyniwyd enwebiadau gan y chwe aelod canlynol:

  • John Chown
  • Richard Hughes
  • Adrian Roper
  • Allison Soroko
  • Helen Wilkinson
  • Robin Williams

Mae gwybodaeth am bob un o’r enwebeion isod.

Mae Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni yn rhan o raglen diwrnod llawn ddewisol o ymweliadau astudio a drefnwyd yn arbennig ar gyfer ein haelodau, a fydd yn gorffen gyda seremoni wobrwyo Busnes Cymdeithasol Cymru. I gadarnhau y byddwch yn bresennol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol neu unrhyw ran o weithgareddau’r dydd, cofrestrwch ar Eventbrite.

Os na allwch ddod i’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ond hoffech benodi procsi i bleidleisio ar eich rhan, llenwch y ffurflen brocsi isod a’i dychwelyd trwy e-bost at ann.elliot@wales.coop erbyn 1.00pm ddydd Gwener 20 Medi 2019.

Taith menter gymdeithasol i aelodau a'r CCB

Mae’n bleser gennym eich gwahodd i ddiwrnod o weithgareddau ddydd Mawrth 24 Medi, sydd wedi’i drefnu’n arbennig ar gyfer ein haelodau. Bydd y diwrnod yn cynnwys ymweliadau astudio â dwy fenter gymdeithasol, yn ogystal â chyfleoedd i rwydweithio ag aelodau eraill. Bydd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn rhan o’r rhaglen, ac i gloi’r diwrnod byddwn yn cynnal seremoni Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru.

Archebwch eich tocyn