Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2020

Credwn y gall cwmnïau cydweithredol ac egwyddorion cydweithredol helpu pobl, teuluoedd, cymunedau a busnesau i fod yn gryfach ac yn fwy hyderus. Gallwch gefnogi'r egwyddorion hyn a helpu i ledaenu'r delfrydau hyn trwy gymryd rhan yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

See this page in: English

A chithau’n aelod o Ganolfan Cydweithredol Cymru, estynnir gwahoddiad i chi ddod i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni, y byddwn yn ei gynnal ar-lein trwy Zoom ddydd Gwener 25 Medi 2019 am 10.00am. 

Etholiadau i’r Bwrdd

Mae yna dair swydd wag ar y Bwrdd eleni.

A chithau’n aelod, mae gennych hawl i enwebu aelodau cymwys i gael eu hethol i’r tair swydd wag ar y Bwrdd. Os ydych am enwebu rhywun, neu eich enwebu eich hun, llenwch y ffurflen enwebu/datganiad sydd ar gael isod, a’i dychwelyd atom erbyn canol dydd ddydd Mercher 26 Awst 2020.

Rydym yn fwriadol yn gweithio tuag at Fwrdd sy’n cynrychioli ein rhanddeiliaid, yn ogystal â’r gymuned ehangach yr ydym yn gweithio ynddi. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob sector o’r gymuned, i’n helpu i gyflawni hyn. 

Mae’r holl ddogfennau sy’n ymwneud â’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, gan gynnwys ffurflenni enwebu, i’w gweld isod.

I gadarnhau y byddwch yn bresennol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, cofrestrwch ar Eventbrite.

Archebwch i fynychu ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2020

Archebwch eich tocyn