Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

Mae ein prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru yn cynnig cymorth a chyngor i grwpiau sy'n awyddus i godi arian buddsoddi i ddatblygu gwasanaethau a chyfleusterau wrth wraidd eu cymunedau.

See this page in: English

Beth yw cyfranddaliadau cymunedol?

Gall cyfranddaliadau cymunedol achub siopau a thafarndai lleol, cyllido cynlluniau ynni adnewyddadwy, trawsnewid cyfleusterau cymunedol, cefnogi’r gwaith o dyfu bwyd yn lleol, talu am glybiau pêl-droed lleol, adnewyddu adeiladau treftadaeth a chreu cymunedau cryfach, mwy bywiog ac annibynnol.

Mae cyfranddaliadau cymunedol (a elwir hefyd yn Gyfalaf Cyfranddaliadau y gellir ei Dynnu) yn rhoi cyfle i bobl fuddsoddi mewn menter sydd â’r nod o fod o fudd i’w cymuned.

Os bydd sefydliad neu fusnes lleol am godi arian ar gyfer menter a fyddai, yn ei farn, o fudd i’r gymuned, mae modd iddo lunio cynnig (a elwir yn Ddogfen Cynnig Cyfranddaliadau) a chofrestru fel:

  • Cymdeithas gydweithredol,
  • Cymdeithas budd cymunedol, neu
  • Cymdeithas budd cymunedol elusennol.

Mae hyn ei alluogi i gynnig Cyfranddaliadau Cymunedol i helpu i godi’r arian sydd ei angen arno.

Amdanom ni

Rydym yn dîm o arbenigwyr ar gyfranddaliadau cymunedol yng Nghymru. Rydym yn cefnogi grwpiau sydd am gynnig cyfranddaliadau cymunedol. Rydym yn gweithio’n agos gydag unedau cyfranddaliadau cymunedol eraill yn Lloegr a’r Alban. Rydym hefyd yn meithrin rhwydwaith o ymarferwyr a hyrwyddwyr ym maes Cyfranddaliadau Cymunedol yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth o’r math hwn o fuddsoddiad.

Caiff ein gwaith ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Gofynnwch am gefnogaeth gan ein tîm Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

csw@wales.coop

National Lottery Community Fund logo

Straeon llwyddiant

Cewch weld sut mae cymunedau eraill wedi defnyddio Cyfranddaliadau Cymunedol i brynu asedau lleol a sut maen nhw wedi mynd o nerth i nerth...