Menter gymdeithasol | News

Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2019 – Cyhoeddi Teilyngwyr y Rownd Derfynol

Mae'r busnesau cymdeithasol sy'n cystadlu am y prif wobrau yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru y flwyddyn hon wedi cael eu cyhoeddi.

By WalesAdmin · 4 Medi 2019

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae’r noson wobrwyo, a gynhelir nos Fawrth 24 Medi 2019 yn Venue Cymru, Llandudno, yn cydnabod rhagoriaeth yn y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r ymgeiswyr yn dod o amrywiaeth o fusnesau cymdeithasol, ond mae pob un yn arddangos agwedd ddynamig, entrepreneuraidd ac uchelgeisiol, sy’n llywio’r sector yn ei flaen.

Mae yna ddau brif gategori eleni, sef Menter Gymdeithasol Cymru y Flwyddyn a Seren y Dyfodol Cymru, sy’n chwilio am fentrau cymdeithasol newydd ac arloesol sydd wedi bod yn masnachu am lai na dwy flynedd, ond sy’n meddu ar effaith gychwynnol drawiadol a gweledigaeth gref ar gyfer y dyfodol. Cafodd y mentrau cymdeithasol gyfle hefyd i gystadlu mewn pum categori sector, gydag enillydd pob categori yn cael ei gynnwys yn awtomatig (os nad oedd wedi cael ei gynnwys cyn hynny) yng nghystadleuaeth Menter Gymdeithasol y Flwyddyn.

Yn rhan o brosiect Busnes Cymdeithasol Cymru, a ddarperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, caiff y Gwobrau eu hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Prif noddwr y Gwobrau eleni yw NatWest, a darperir nawdd ychwanegol gan Legal & General, Acuity Law, BIC Innovation, Cowshed Communication a Doopoll.

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei harwain gan y tenor o Gymru, Wynne Evans, a darperir adloniant gyda’r nos gan Musical Meatballs in Mind – grŵp therapi cerdd sydd wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru ar gyfer oedolion yr effeithir arnynt gan faterion iechyd meddwl.

Mae saith o’r teilyngwyr sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Cymru hefyd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Social Enterprise UK, ac maent yn cynnwys y canlynol: Aura Leisure, Partneriaeth Fern, Awel Aman Tawe, Down to Earth, Community Impact Initiative, Galeri Caernarfon ac Innovation Trust.

"Rydym yn falch iawn o galibr yr ymgeiswyr eleni. Mae llawer o'r categorïau yn rhai cystadleuol iawn ac mae tipyn o her yn wynebu'r beirniaid i ddewis yr enillwyr. Mae effaith gymdeithasol pob un o'r mentrau hyn sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol wedi bod yn rhagorol. Rydym yn dymuno pob lwc i'r holl fusnesau yn ystod y Gwobrau ac yn gobeithio y bydd eu llwyddiant yn ysbrydoli entrepreneuriaid cymdeithasol y dyfodol, ni waeth beth fydd y canlyniad."

Glenn Bowen, Cyfarwyddwr y Rhaglen Fenter ar gyfer Busnes Cymdeithasol Cymru

I gael rhestr lawn o rheini sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol a gwybodaeth am dicedi, cliciwch yma.