Blog | News

Cyllid £10,000 ar gyfer y Sector Treftadaeth

Mae ail rownd y rhaglen Camau at Gynaliadwyedd bellach ar agor i sector treftadaeth Cymru.

By Gwenllian Thomas · 28 Mai 2021

Gweler y dudalen hon yn: English

Beth yw camau i gynaliadwyedd?

Yn y siwrnai 14 mis hon, byddwch yn dysgu edrych tuag allan, adeiladu partneriaethau cryfach a dod yn fwy cyfarwydd ag agweddau masnachol rhedeg sefydliad treftadaeth. Byddwch yn cael y cyfle i ddysgu gyda rhwydwaith o gyfoedion ac arbenigwyr sector o bob rhan o’r DU, byddwch chi’n troi syniad busnes newydd yn realiti.

Bydd y rhaglen Camau at Gynaliadwyedd yn darparu pecyn dysgu manwl a ddarperir gan Academi Menter Gymdeithasol Cymru, mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru. Bydd y rhaglen yn cynorthwyo sefydliadau treftadaeth i ddatblygu ffrydiau refeniw ac yn eich helpu i wella ar ôl effaith Covid-19.

Bydd ceisiadau yn agored i aelodau staff sydd â lefel uchel o ddylanwad o fewn sefydliadau treftadaeth. Mae’r rhaglen yn agored i sefydliadau treftadaeth ledled y DU, gyda rhaglenni yn benodol ar gyfer sefydliadau treftadaeth yng Nghymru a De Orllewin Lloegr.

Cysylltwch

Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich cais a rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Ewch i wefan Academi Gymdeithasol Cymru i gael mwy o fanylion, dyddiadau ac i wneud cais.