Cymdeithas Digidol

Mae technoleg ddigidol bellach yn elfen hanfodol o weithrediadau a phrosesau unrhyw sefydliad. Yma yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, rydym am sicrhau bod gan bawb y sgiliau, y cyfle a'r cymhelliant i harneisio'r dechnoleg hon yn llwyddiannus i greu newid cymdeithasol cadarnhaol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Er bod y rhyngrwyd bellach yn fwy na deg ar hugain oed, gwyddom fod yna lawer o sefydliadau sydd heb yr hyder na’r sgiliau i gofleidio technoleg ddigidol yn llawn. Mae hyn yn golygu eu bod yn colli allan ar gyfleoedd i farchnata neu werthu eu gwasanaethau ar-lein, cysylltu â chwsmeriaid a chefnogwyr, symleiddio eu prosesau, neu ddefnyddio atebion technolegol i wneud pethau’n well i bobl, cymdeithas a’r blaned. Weithiau mae hyn oherwydd nad oes gan staff ac arweinwyr sgiliau digidol na hyder. Fe allai hefyd olygu nad yw’r sefydliad yn gallu helpu ei ddefnyddwyr i ennill y sgiliau hyn a mynd ar-lein.

Rydym am newid hyn.

  • Mae ein pecyn cymorth Cymdeithas Ddigidol yn darparu ystod o ganllawiau ac adnoddau i sefydliadau sydd am wneud mwy gyda thechnoleg.
  • Rydym yn cyflwyno gweminarau a digwyddiadau am ddim i fentrau cymdeithasol sydd am ddefnyddio technoleg i gael effaith gymdeithasol gadarnhaol.
  • Mae ein tîm ymgynghori yn darparu cefnogaeth bwrpasol i sefydliadau i’w helpu i archwilio trawsnewid digidol neu gofleidio datrysiadau digidol
  • Trwy ein rhaglen Cymunedau Digidol Cymru, gallwn hefyd ddarparu rhwydweithiau, hyfforddiant a chefnogaeth i sefydliadau sydd am leihau allgáu digidol a helpu eu defnyddwyr i fynd ar-lein.

Archwiliwch adran y Gymdeithas Ddigidol ar ein gwefan i weld beth allwn ei gynnig. Os hoffech chi drafod potensial technoleg ddigidol i’ch sefydliad a chael ein cefnogaeth, cysylltwch â ni.