Sicrhau Cymorth gan Carl

Os ydych yn rhedeg busnes cymdeithasol yng Nghastell-nedd Port Talbot neu Abertawe, ac efallai'n bwriadu ei ehangu, siaradwch â'n harbenigwr lleol!

See this page in: English

Rydym yn canolbwyntio’n arbennig ar y ffordd yr ydym yn rhoi cymorth i fusnesau cymdeithasol wireddu eu potensial, gan ddechrau gyda’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Carl Gough yw Cynghorydd Busnes Cymdeithasol Cymru yn yr ardal honno.

Mae Carl yn gweithio gyda busnesau cymdeithasol y mae lefelau amrywiol o gymorth yn ofynnol ar eu cyfer, a hynny o help llaw, i’r rhai sy’n bwriadu helaethu trwy greu swyddi ac ehangu eu cwmni mewn rhyw ffordd neu’i gilydd.

Mae Carl yn darparu cyngor a chymorth i fusnesau cymdeithasol lleol, a hefyd yn gallu tynnu ar gymorth arbenigwyr eraill. Mae’r cymorth yn cwmpasu amrywiaeth eang o anghenion, gan gynnwys Adnoddau Dynol, treth, marchnata, cynlluniau busnes, llywodraethu, a llawer mwy.

Yn ystod y misoedd nesaf, byddwn hefyd yn llunio proffil o waith cydweithwyr Carl yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Darperir y cymorth trwy Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n cael ei ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

    I gael gwybodaeth am ein polisi preifatrwydd, ewch i https://cymru.coop/privacy-policy/
    I gael gwybodaeth am ein polisi preifatrwydd, ewch i https://cymru.coop/privacy-policy/

Clywed gan gleientiaid Carl

Dyma hanes dau fusnes sydd wedi ffynnu o ganlyniad i gymorth Carl

Darllen mwy...

 

Yn rhedeg busnes cymdeithasol?

Mae gennym adnoddau defnyddiol i helpu i ateb y cwestiynau a allai fod gennych

Darllen mwy...

 

Yn ehangu busnes cymdeithasol?

Os ydych yn bwriadu creu swyddi neu ehangu busnes cymdeithasol, mae gennym adnoddau i helpu

Darllen mwy...

 

“Nid wyf fyth yn peidio â chael fy ysbrydoli gan y bobl sy’n sefydlu busnesau cymdeithasol ac yn gweithio ynddynt. Nid oes dim yn fy ngwneud yn hapusach na gweld cleient yn gafael yn ei gynlluniau gyda hyder o’r newydd, ac yn hedfan.”

Carl Gough, Cynghorydd Busnes Cymdeithasol Cymru ar gyfer Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe