Dod yn aelod

Ar ôl ymaelodi, byddwch yn cael mynediad at fuddion arbennig a’n helpu ni i ddatblygu’r sector busnes cymdeithasol yng Nghymru.

Gweler y dudalen hon yn: English

Canolfan Cydweithredol Cymru yw asiant datblygu cydweithredol mwyaf y DU. Fel sefydliad arweiniol y sector yng Nghymru, rydym yn darparu mynediad i’n haelodau at gyngor arbenigol, hyfforddiant, digwyddiadau a datblygu polisi. Gyda’n gilydd, rydym yn gyrru’r sector busnes cymdeithasol yng Nghymru ymlaen.

Bydd aelodaeth yn rhoi’r canlynol i chi:

  • Mynediad at ddigwyddiadau hyfforddi a gweminarau ar-lein unigryw
  • Rhagolygon o’n gwaith ymchwil cyn iddo gael ei gyhoeddi
  • Cyfeiriad e-bost penodol i gael cymorth sylfaenol ar bynciau megis llywodraethiant ac adnoddau dynol
  • Gostyngiadau ar wasanaethau ymgynghori wedi’u teilwra a chymorth manwl
  • Mynediad i ddigwyddiadau rhwydweithio a chymdeithasol i aelodau yn unig, a fydd yn eich galluogi chi i ymgysylltu â chydweithredwyr eraill a datblygu partneriaethau cydweithredol
  • Llais dylanwadol a fydd yn ein helpu ni i lunio ein hymatebion polisi a chynnwys ein sesiynau briffio gweinidogol
  • Cofrestru cynnar ar gyfer Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru
  • Cyfleoedd i gyhoeddi blogiau am eich gwaith ar ein gwefan
  • Rôl yng ngwaith Canolfan Cydweithredol Cymru a’r cyfle i gyfrannu at ei brosesau democrataidd

Diweddariadau rheolaidd am ffyrdd o gyfrannu at waith y Ganolfan a’r mudiad cydweithredol yng Nghymru

Byddwch yn arddangos eich ymrwymiad i werthoedd cydweithredol ac yn dangos cefnogaeth i fusnesau cydweithredol – busnesau sy’n creu swyddi lleol o ansawdd ac yn dychwelyd cyfoeth i gymunedau lleol.

Byddwch yn ymuno â chymuned o bobl a sefydliadau o’r un anian sy’n tyfu ac sy’n credu bod meddwl a gweithredu cydweithredol yn gallu adeiladu dyfodol gwell i bawb yng Nghymru.

Mae tanysgrifio’n hawdd iawn trwy ddefnyddio ein proses taliadau Web Collect diogel. Bydd eich tanysgrifiad yn cynnwys rhandaliad gwerth £1 nad oes modd ei godi na’u drosglwyddo a chaiff ei dynnu o’ch taliad ar gyfer y flwyddyn gyntaf. Rhaid adnewyddu eich tanysgrifiad yn flynyddol.

Rhaid bod aelodau yn 16 oed neu’n hŷn. Mewn amgylchiadau eithriadol, mae’n bosibl y bydd ein Bwrdd yn gwrthod aelodaeth. Mewn achosion o’r fath, byddwn yn ad-dalu eich tanysgrifiad.

Aelodaeth unigol £5 y flwyddyn
Busnesau cymdeithasol â throsiant blynyddol sy’n llai na £81,000 £50 y flwyddyn
Busnesau cymdeithasol â throsiant blynyddol sy’n fwy na £81,000 £100 y flwyddyn
Aelod corfforaethol £250 y flwyddyn