Arbedwch eich cymuned

Mae Cymru yn colli un dafarn yr wythnos - gallai cynllun rhannu cymunedol arbed yr asedau lleol hynny.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae Cymru yn colli un dafarn yr wythnos – gallai cynllun rhannu cymunedol arbed yr asedau lleol hynny.

Mewn lleoliadau ledled Cymru, tafarnau fel eich un chi yw calon y gymuned, ond mae Cymru yn colli un dafarn yr wythnos. Gall cynllun rhannu cymunedol helpu i rymuso pobl leol i achub y lleoedd sy'n bwysig iddyn nhw, neu helpu perchnogion i adael eu hetifeddiaeth mewn dwylo diogel. Mae dros 50 o dafarndai llwyddiannus yn y gymuned ledled y DU.

Gwybodaeth i grwpiau cymunedol a pherchnogion tafarndai Beth yw cyfrannau cymunedol? Cael ein cefnogaeth