Gwobr

Yma yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru mae ein staff yn gweithio'n galed iawn ac rydym eisiau eu gwborwyo am hynny...

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae gennym fanteision ardderchog er mwyn sicrhau bod gan bawb reswm i wenu!

Cynllun gofal plant di-dreth

I yn eich helpu â chostau gofal plant

Cyflogau cystadleuol

I sicrhau eich bod yn ennill arian teg am eich cyfraniad at y sefydliad

Tâl mamolaeth/tadolaeth/mabwysiadu hael

Fel y gallwch ganolbwyntio ar ddod i adnabod eich plentyn

Hyd at 8% o bensiwn wedi ei dalu gan y cyflogwr

Rydym yn cynnig pensiwn i bawb a byddwn yn cyfrannu hyd at 8% o’ch cyflog blynyddol at eich pot.

Budd-dal o 3x eich cyflog ar gyfer marwolaeth mewn gwasanaeth

I helpu eich partner neu ddibynyddion ar amser anodd

Dewisiadau gwaith hyblyg

I’ch helpu chi i ddod o hyd i’r cydbwysedd cywir rhwng gwaith a bywyd yn y cartref

Gwyliau

Gwyliau hael yn dechrau ar 25 diwrnod + gwyliau banc ac yn cynyddu gydag amser

Tâl salwch cwmni

Taliadau salwch hael fel y gallwch ganolbwyntio ar wella

Parcio am ddim

Parcio am ddim yn ein holl swyddfeydd

Ac amgylchedd gwaith ardderchog!