Cynhadledd Buddsoddiad Cymdeithasol Nawr | Archebwch eich lle am ddim heddiw!

Ar y 9fed o Fehefin, Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn arddangos yr hyn y mae buddsoddwyr cymdeithasol eisiau buddsoddi ynddo nawr, yn y cyfnod COVID-19 presennol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Buddsoddiad Cymdeithasol Nawr: Sut olwg sydd arno nawr a sut y gall helpu’ch busnes.

Os ydych chi eisiau darganfod sut mae buddsoddwyr cymdeithasol wedi newid eu dull a’u ffocws o ganlyniad i’r pandemig covid-19, beth sydd ar gael a sut y gellir ei ddefnyddio i helpu i ailadeiladu busnesau cymdeithasol a’r economi yma yng Nghymru, dyma’r digwyddiad i chi.

Bydd gennym ni banel o fuddsoddwyr yn egluro pwy a beth y gallan nhw ei gefnogi, gweithdai dan arweiniad arbenigwyr yn edrych ar yr hyn y dylech ei wybod cyn gwneud cais a sut i ddod yn fuddsoddadwy yn ogystal â’r cyfle i rwydweithio â sefydliadau o’r un anian.

Yn newydd eleni, byddwn yn cynnig cyfarfodydd un i un byr y gellir eu trefnu ymlaen llaw gyda buddsoddwyr a chyllidwyr yn dilyn y brif gynhadledd. Bydd y cyfarfodydd unigol hyn yn cael eu cynnal ar Zoom ddydd Iau 10 a dydd Gwener 11 Mehefin. Bydd yn gyfle i siarad yn uniongyrchol â buddsoddwyr am eich cymhwysedd, eich cynigion a’r camau nesaf. Anfonir manylion at sut i drefnu cyfarfod un-i-un gyda buddsoddwr atoch ar ôl i chi gofrestru i fod yn bresennol.

Mae cyfarfodydd 1-2-1 ar sail ‘y cyntaf i’r felin’ ac maent yn gyfyngedig – archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Bydd ein tîm o gynghorwyr busnes Busnes Cymdeithasol Cymru wrth law i gynnig cefnogaeth ac arweiniad trwy gydol y dydd a darparu gwybodaeth am yr opsiynau cymorth sydd ar gael trwy Fusnes Cymdeithasol Cymru.

Cofrestrwch eich lle yn y gynhadledd heddiw.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch aelod o’n tîm ar 0300 111 5050, e-bostiwch sbwenquiries@wales.coop neu ewch is https://businesswales.gov.wales/socialbusinesswales/

Ymunwch â ni ar ddydd Mercher 9 Mehefin 9.30am – 2.45pm trwy gofrestru’ch lle am ddim yma