Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2019

Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i ddysgu, rhwydweithio ac archwilio cyfleoedd busnes newydd yng nghwmni cyd-entrepreneuriaid cymdeithasol. Dewch i Venue Cymru, Llandudno, ar 25 Medi i fod yn rhan o’r cyffro.

See this page in: English

Mae busnesau cymdeithasol fel eich un chi yn helpu ac yn cefnogi cymunedau ledled Cymru. P’un a yw’ch busnesau’n newid bywydau, yn arbed yr amgylchedd neu’n creu cyfleoedd, rydych chi’n cael effaith gadarnhaol ac yn gwneud y byd yn lle gwell.

Ein gwaith ni yw cefnogi’r sector anhygoel hwn a sicrhau ei fod y gorau y gall fod. Rydyn ni wedi tynnu ein gorau glas ar gyfer y gynhadledd eleni ac mae gennym ni linell o siaradwyr ysbrydoledig, dosbarthiadau meistr addysgiadol a digwyddiadau ymylol rhyngweithiol i roi’r syniadau, y sgiliau ymarferol a’r cymhelliant i chi dyfu eich mentrau cymdeithasol a mynd â nhw i’r lefel nesaf.

Prif Siaradwyr

Sam Conniff Allende, sef un o brif entrepreneuriaid cymdeithasol y byd, a Lowri Morgan, yr athletwr eithafol, fydd prif siaradwyr gwadd Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2019. Mae gennym hefyd westeiwr rhagorol yn Jennifer Jones y BBC a chynrychiolwyr o ddwy fenter hynod lwyddiannus, a fydd yn rhoi cipolwg ar eu busnesau a’r effaith gadarnhaol y maent yn ei chael ar eu cymunedau.

Mae Sam yn esbonio ac archwilio ei agweddau unigryw at fusnes yn ei lyfr, ‘Be More Pirate’. Ymunwch â ni ar y môr mawr er mwyn sicrhau bod eich cwmni’n llwyddo, yn hytrach na nofio yn erbyn y llif.

Mae stori Lowri Morgan yn un sy’n werth ei chlywed ac yn brawf bod unrhyw beth yn bosibl. O farathonau eithafol yn yr Amazon a’r Arctig, i fod yn fam ac yn gyflwynydd teledu, bydd Lowri’n siŵr o’ch ysbrydoli.

Bydd cyflwynydd y gynhadledd yn wyneb cyfarwydd i nifer ohonoch. Jennifer Jones yw cyflwynydd rhaglen newyddion Wales Today ar y BBC. Mae Jennifer yn hanu o Fangor, a bydd hi’n cadeirio dau banel trafod yn y gynhadledd.

Rhaglen gynhadledd

Dadlwythwch eich copi o raglen y gynhadledd nawr (241.3KB pdf)

Noddwyr

Diolch enfawr i’n holl noddwyr am gefnogi’r digwyddiad hwn. Mae SBW yn brosiect sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru ac sy’n cael ei ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. Mae’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru.

Ein cyflenwyr cymdeithasol

Mae bag rhodd cynhadledd eleni yn cynnwys cynhyrchion gan bedwar busnes cymdeithasol.