Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2019

Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i ddysgu, rhwydweithio ac archwilio cyfleoedd busnes newydd yng nghwmni cyd-entrepreneuriaid cymdeithasol. Dewch i Venue Cymru, Llandudno, ar 25 Medi i fod yn rhan o’r cyffro.

See this page in: English

Sam Conniff Allende, sef un o brif entrepreneuriaid cymdeithasol y byd, a Lowri Morgan, yr athletwr eithafol, fydd prif siaradwyr gwadd Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2019.

Bydd Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru yn darparu ysbrydoliaeth, syniadau a sgiliau ymarferol i fusnesau cymdeithasol yng Nghymru a fydd yn eu helpu i fynd i mewn i farchnadoedd newydd, datblygu cynhyrchion neu wasanaethau newydd, cydweithio â’i gilydd, neu fabwysiadu strwythurau newydd – y bydd pob un ohonynt yn eu galluogi i dyfu a bod yn fwy cynaliadwy.

Dosbarthiadau meistr y gynhadledd

Cynhelir cyfres o ddosbarthiadau meistr trwy gydol y dydd, i’ch helpu i fasnachu’n well.

Picture of Antur Stiniog

Twristiaeth

Mae busnesau cymdeithasol yn chwarae rhan fawr mewn nifer o ddiwydiannau a sectorau, gan gynnwys twristiaeth. Yn ystod y gynhadledd, bydd cyfle i chi glywed sut mae nifer o fentrau cymdeithasol yng ngogledd Cymru wedi denu ymwelwyr i’r rhan hyfryd hwn o’r byd.

Tech for good

Bydd un dosbarth meistr yn archwilio sut y caiff technoleg ei defnyddio er daioni (Tech For Good) ac un arall yn edrych ar bwysigrwydd technoleg i fyd busnes ac er mwyn cyrraedd cwsmeriaid ar-lein.

Dilyniant arweinyddiaeth

Mae angen arweinydd cryf ar bob menter gymdeithasol. Ond a ydych chi’n ei chael hi’n anodd arwain? Bydd un o ddosbarthiadau meistr eraill y diwrnod yn gallu eich helpu chi. Bydd sesiwn arall ar olyniaeth busnes, a fydd o gymorth i’r rheiny sy’n ystyried rhoi eu busnes yn rhodd i’w gweithwyr rhyw ddydd.

Contractau buddugol

Mynnwch wella eich sgiliau ennill cytundebau busnes. Gally broses dendro fod yn anodd a pheri straen. Bydd y dosbarth meistr hwn yn eich helpu. Yn ogystal, bydd sesiwn am fwyafu, lluosi a mesur gwerth cymdeithasol eich sefydliad.

Prif Siaradwyr

Mae Sam yn esbonio ac archwilio ei agweddau unigryw at fusnes yn ei lyfr, ‘Be More Pirate’. Ymunwch â ni ar y môr mawr er mwyn sicrhau bod eich cwmni’n llwyddo, yn hytrach na nofio yn erbyn y llif.

Mae stori Lowri Morgan yn un sy’n werth ei chlywed ac yn brawf bod unrhyw beth yn bosibl. O farathonau eithafol yn yr Amazon a’r Arctig, i fod yn fam ac yn gyflwynydd teledu, bydd Lowri’n siŵr o’ch ysbrydoli.

Bydd cyflwynydd y gynhadledd yn wyneb cyfarwydd i nifer ohonoch. Jennifer Jones yw cyflwynydd rhaglen newyddion Wales Today ar y BBC. Mae Jennifer yn hanu o Fangor, a bydd hi’n cadeirio dau banel trafod yn y gynhadledd.

Cyrraedd y lleoliad

I gael gwybodaeth am sut i gyrraedd y gynhadledd, gweler gwefan Venue Cymru, sydd â’r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch.

Noddwyr

Lleoliad: Venue Cymru, Llandudno

Dyddiad: Dydd Mercher 25 Medi 2019

Cost mynychu Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2019 yw £10 yn unig. Felly, dewch am drip i lan y môr er mwyn manteisio ar y cyfle busnes ardderchog hwn! Mae tocynnau cynadleddau blaenorol wedi gwerthu’n gyflym iawn,
felly peidiwch ag oedi.

Archebwch nawr.