Cynhadledd 2019 – Cynllunio eich ymweliad

Yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i gynllunio'ch taith i gynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2019, gan gynnwys opsiynau trafnidiaeth, gostyngiadau mewn gwestai a mwy.

See this page in: English

Cyrraedd y lleoliad

Mae Venue Cymru o fewn 10 munud o bob prif gyswllt cludiant. Gallwch ddod o hyd i ni drwy chwilio am ein cod post LL30 1BB.

Yr orsaf reilffordd agosaf yw Gorsaf Llandudno ac mae sawl gwasanaeth bws yn stopio y tu allan i’r lleoliad.

Mae parcio ceir arddangos ac arddangos ar gael yng nghefn yr adeilad ac ar y promenâd.

Am wybodaeth ar sut i gyrraedd y gynhadledd, gwelwch wefan Venue Cymru , sydd â’r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch chi.

Prisiau gwestai gwarantedig

Rydym yn gweithio gyda Swyddfa Twristiaeth Conwy i ddarparu llety fforddiadwy i chi ar gyfer eich cynhadledd dros nos a’ch ymweliad â gwobrau. Defnyddiwch y ddolen archebu isod sydd wedi’i sefydlu yn arbennig ar gyfer mynychwyr ein digwyddiad, i gael mynediad i’ch cyfraddau arbennig.

Llwyddo i gyfraddau archebu arbennig.

Gwybodaeth am hygyrchedd

Mae Venue Cymru yn lleoliad hygyrch ac yn cynnig ystod o gyfleusterau i fodloni gofynion ymwelwyr. Am fwy o wybodaeth gweler gwefan y lleoliad.