Cynigion cyfranddaliadau cymunedol yng Nghymru

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cynigion cyfranddaliadau cymunedol agored, presennol yng Nghymru, yn ogystal ag archif o gynigion cyfranddaliadau cymunedol hanesyddol llwyddiannus.

See this page in: English

Cynigion cyfranddaliadau agored presennol

Egni Co-op

Bydd paneli solar yn cael eu gosod ar hyd 250 o adeiladau mewn cymunedau ledled Cymru. Mae'r safleoedd yn cynnwys busnesau, canolfannau cymunedol, prifysgolion, canolfannau hamdden ac ysgolion. Mae hyn nid unig yn helpu i leihau ol-troed carbon yr adeiladau hyn ond mae hefyd yn ei cefnogi drwy gostau ynni rhatach.
Targed - £750,000
Lleiafswm buddsoddiad - £500
Uchafswm buddsoddiad - £100,000
Dyddiad gorffen – Yn parhau hyd nes cyrraedd y targed

Rhagor o wybodaeth

 

White Hart Community Inn

“Mae’r White Hart mor bwysig i’r gymuned. Mewn cymuned wledig, mae angen rhywle arnoch i gymdeithasu ac uno’r gymuned.”
Targed - £270,000
Isafswm buddsoddiad - £200
Uchafswm y buddsoddiad - £20,000
Dyddiad Gorffen - Parhaus, nes cyrraedd y targed

Dysgwch fwy

 

Ynni Cymunedol Grannell

“Ein nod yw helpu canolbarth Cymru i ddatblygu dyfodol ynni glân, lliniaru newid hinsawdd trwy osod dulliau cynhyrchu ynni adnewyddadwy, a gwneud hyn mewn ffordd deg a democrataidd trwy ledaenu’r berchnogaeth a’r buddion ar draws y gymuned yn hytrach na’i grynhoi yn nwylo'r ychydig.”
Targed - £700,000
Buddsoddiad lleiaf - £100
Buddsoddiad mwyaf - £100,000
Dyddiad gorffen – Parhaus, nes cyrraedd y targed

Dysgwch fwy

 

The Griffin Inn, Llanbedr

“Ein gweledigaeth yw defnyddio Tafarn y Griffin i greu canolbwynt i fywyd y pentref ac ail-danio teimlad o gymuned yn Llanbedr.”
Targed - £130,000
Lleiafswm buddsoddiad - £100
Uchafswm buddsoddiad - £15,000
Dyddiad gorffen – 2 Rhagfyr 2018

Rhagor o wybodaeth

 

Ynni Teg

“Ein bwriad yw helpu Cymru i ddatblygu dyfodol sy’n lân o ran ynni a lliniaru newid hinsawdd a gwneud hyn mewn ffordd deg a democrataidd.”
Targed - £1,800,000
Lleiafswm buddsoddiad - £100
Uchafswm buddsoddiad - £100,000
Dyddiad gorffen – Yn parhau hyd nes cyrraedd y targed

Rhagor o wybodaeth

 

Cynigion cyfranddaliadau yn y gorffennol

Tafarn y Fic, Un o’r cynigion cyfranddaliadau cyntaf yng Nghymru ym 1988

CododdY Pengwern, Llan Ffestiniog £25k

Saith Seren, Wrecsam

Cododd Tyn y Capel, Minera – raised £40k

Cododd Le Public Space, Casnewydd £50k

Tafarn Sinc, Pembrokeshire £450k

Cododd Tafarn yr Heliwr / The Sportsman, Nefyn £82k

Llanmadoc Community Shop, Gower Peninsula

Cododd Reynoldston Community Shop, Gower Peninsula £100k

Cododd Carmarthenshire Energy £1m

Cododd Swansea Community Energy and Enterprise Scheme £500k

Cododd Gower Regeneration £905k

Cododd Ynni Ogwen, Bethesda £450k

Ynni Padarn Peris, Llanberis

Cododd Awel Aman Tawe, Abertawe £3m

Cododd Wrexham Football Club– £200k

Cododd Newport Football Club £236k

4CG, Cardigan

The Corn Exchange, Crickhowell

Cododd Hermon Community Resource Centre, Pembrokeshire £120k

CododdLlety Arall, Caernarfon £146k

Cododd Riverside Market Garden, Cowbridge £12k

 

 

Wedi eich ysbrydoli i gynnal eich cynnig cyfranddaliadau eich hun? Beth am weld pa gymorth sydd ar gael gan ein prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru.

 

Eisiau dealltwriaeth well o gyfranddaliadau cymunedol? Darllenwch ein canllaw ‘Beth yw cyfranddaliadau cymunedol?’

 

Meddwl eich bod yn barod i fynd i’r afael â chynnig cyfranddaliadau? Defnyddiwch ein Pecyn cymorth ‘gam wrth gam’ ar gyfer cyfranddaliadau cymunedol.

Eisiau ymddangos ar y dudalen hon? Cysylltwch â ni.

marketingteam@wales.coop

Cynnwys cysylltiedig