Cyswllt Busnes Cymdeithasol

Gwasanaeth ymgynghori masnachol i helpu sefydliadau datblygu eu cadwyni cyflenwi er mwyn masnachu â’r sector busnesau cymdeithasol yng Nghymru.

See this page in: English

Beth yw Cyswllt Busnes Cymdeithasol?

Gwasanaeth ymgynghori masnachol i helpu sefydliadau datblygu eu cadwyni cyflenwi er mwyn masnachu â’r sector busnesau cymdeithasol yng Nghymru.

Sut mae’n gweithio?

Mae’n ymagwedd pum cam y gellir ei theilwra i’ch sefydliad, gan ddibynnu ar eich gofynion.

Pa mor barod yw’ch sefydliad i weithio gyda busnesau cymdeithasol. Adolygiad manwl ar draws pob maes craidd o’ch cadwyn cyflenwi, gan gynnwys polisïau a gweithdrefnau.

Rhaglen gymorth i helpu cael gwared ar y rhwystrau wrth weithio gyda busnesau cymdeithasol sy’n ymdrin â chymorth newid diwylliannol a phrosesau.

Dod o hyd i’r busnesau cymdeithasol cywir i chi brynu oddi wrthynt. Byddwn ni’n gweithio gyda chi i amlygu meysydd mwyaf addas eich cadwyn gyflenwi, a’r partneriaid busnes cymdeithasol a all gyflawni eich gofynion.

Gallai hyn fod mor syml â threfnu cyfarfodydd rhagarweiniol neu mor gymhleth â rheoli’r prosiect cyfan ar gyfer eich sefydliad.

Rhoi ffordd gymaradwy i fesur y gwerth cymdeithasol a gyflwynir. Monitro dangosyddion perfformiad allweddol, meincnodi’r canlyniadau, llunio’r astudiaeth achos, a chyflwyno’r cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer eich sefydliad.

Pam dylech chi weithio gyda Cyswllt Busnes Cymdeithasol?

  • 30 mlynedd o brofiad heb ei debyg yn datblygu’r sector busnes cymdeithasol.
  • Gwybodaeth heb ei debyg o’r sector ac arbenigedd mewn gweithredu deddfwriaeth.
  • Mynediad unigryw a gwybodaeth fanwl am y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru.
  • Mae’n cynnig ymagwedd raddol y gellir ei theilwra i’ch sefydliad.

Llyfryn CBC

Lawrlwythwch yma (1.5MB pdf)

Rhian Edwards

Ymgynghorydd Arweiniol, Cyswllt Busnes Cymdeithasol

rhian.edwards@wales.coop
0300 111 5050

Rhian Edwards, Ymgynghorydd Arweiniol, Cyswllt Busnes Cymdeithasol

rhian.edwards@wales.coop