Gofal cymdeithasol

Darllenwch yr hanes yn llawn ym mhapur newydd Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru!

Enillwyr gwobrau yn y penawdau!

By Catherine Evans · September 25, 2019

See this page in: English

Mae rhifyn arbennig o bapur newydd ar werth bellach i nodi Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2019, a gynhelir heddiw yn Venue Cymru, Llandudno.

Aura Leisure, enillwyr gwobr Menter Gymdeithasol y Flwyddyn neithiwr, sydd ar y dudalen flaen. Mae manylion y busnesau eraill a gafodd lwyddiant yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru neithiwr ar y dudalen nesaf. Ymysg y rhai a oedd yn cael eu hanrhydeddu y mae Community Impact Initiative, enillwyr y wobr Menter Addawol.

Mae’r papur newydd yn cynnwys nifer o erthyglau gan siaradwyr y gynhadledd heddiw, a’n prif siaradwyr yn benodol sef Sam Conniff-Allende a Lowri Morgan. Mae Sam yn sôn am yr agwedd at fusnes sy’n annog pobl i fod yn debycach i Fôr-ladron gan ddweud: “Rydw i’n falch ac yn gyffrous o fod yn dychwelyd i Gymru i rannu fy neges, cyfarfod fy nghyfeillion yn y byd busnes cymdeithasol a dychwelyd i famwlad y môr-ladron, sy’n ysbrydoliaeth i bawb yn y cyfnod heriol sydd ohoni.” Bydd Lowri’n rhannu straeon am ei hanturiaethau ledled y byd, gan gynnwys ei theithiau drwy’r Amazon a’r Arctig. Bydd araith Lowri’n sicr o ysbrydoli’r rhanddeiliaid.

Mae yna erthygl nodedig ar yr Academi Fenter Gymdeithasol newydd i Gymru, a cholofn lle mae Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru, yn dweud ei ddweud am yr heriau sy’n wynebu’r sector busnes cymdeithasol yng Nghymru ar hyn o bryd.

Mae tudalennau mewnol y papur yn llawn newyddion am y cyfnod cyffrous sy’n wynebu Busnes Cymdeithasol Cymru, a straeon gan ddau o siaradwyr heddiw sy’n sôn am y gwaith arloesol sy’n cael ei wneud gan eu mentrau cymdeithasol yn y gogledd. Mae manylion am ddosbarthiadau meistr a digwyddiadau ymylol y gynhadledd yn dangos holl amrywiaeth y wybodaeth ac arbenigedd sydd ar gael yn y digwyddiad.

Ac wrth gwrs, fyddai’r un papur newydd yn gyflawn heb golofn gofidiau. Yn ‘Ask Jacqui’, mae Jacqui Cross – Cynghorydd Busnes gyda Busnes Cymdeithasol Cymru – yn ymateb i ymholiadau gan fusnesau cymdeithasol.

Pa un a ydych chi’n mynychu’r gynhadledd ai peidio, gallwch lawrlwytho papur newydd y gynhadledd wrth iddo ymddangos ar-lein am y tro cyntaf.