Blog | Cydweithredol | Menter gymdeithasol | News

Datganiad gan Glenn Bowen, Cyfarwyddwr Menter Canolfan Cydweithredol Cymru

Nid yw mentrau cymdeithasol ar eu pennau eu hunain. Mae Busnes Cymdeithasol Cymru, ynghyd â'i dîm o gynghorwyr arbenigol, wrth law i ddarparu cymorth mewn perthynas ag ymholiadau'n ymwneud â llif arian, Adnoddau Dynol, llwyfannau digidol, marchnata a chyfathrebu, yn ogystal ag amrywiaeth o feysydd eraill y gellid bod angen eu hailystyried yn sgil y sefyllfa bresennol.

By Ceri-Anne Fidler Jones · 17 Mawrth 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae’r byd yn lle pryderus ar hyn o bryd. Mae pobl yn wynebu cyfnod o ansicrwydd digynsail. Yn ogystal â meddwl am iechyd eu teuluoedd a’u cyd-weithwyr, mae pobl hefyd yn ystyried y ffordd orau o gefnogi eu cymunedau lleol a’u grwpiau defnyddwyr (lle y mae llawer ohonynt yn agored i niwed), ac yn ystyried sut y gallai mentrau cymdeithasol ymdopi pe bai eu hincwm yn prinhau neu eu staff yn cael eu taro’n wael.

Er gwaethaf hyn, mae gen i ddau bwynt cadarnhaol iawn. Yn gyntaf, mae hwn yn gyfnod lle gall mentrau cymdeithasol gamu i’r adwy a gwir wreiddio eu hunain. Yn ddiweddar, rydym wedi gweld y ffordd anhygoel y llwyddodd mentrau cymdeithasol i gefnogi cymunedau lleol yr effeithiwyd arnynt gan lifogydd, ac rydym ‘nawr yn gweld sefydliadau’n cynnig help a chymorth mewn amrywiaeth o ffyrdd ar gyfer pobl y mae’r feirws yn effeithio arnynt.

Yn ail, nid yw mentrau cymdeithasol ar eu pennau eu hunain. Mae Busnes Cymdeithasol Cymru, ynghyd â’i dîm o gynghorwyr arbenigol, wrth law i ddarparu cymorth mewn perthynas ag ymholiadau’n ymwneud â llif arian, Adnoddau Dynol, llwyfannau digidol, marchnata a chyfathrebu, yn ogystal ag amrywiaeth o feysydd eraill y gellid bod angen eu hailystyried yn sgil y sefyllfa bresennol. Gallwn ddarparu cyngor dros y ffôn neu drwy fideogynadledda — os oes arnoch angen cymorth, ffoniwch 0300 111 5050 neu anfonwch neges e-bost i sbwenquiries@wales.coop. Mae pethau’n symud yn gyflym iawn, ac rydym yn gweithio fel tîm i ddatblygu offer penodol a fydd yn hygyrch yn ystod y dyddiau a’r wythnosau nesaf: www.businesswales.gov.wales/socialbusinesswales/cy

Ewch i'n tudalen o gyngor ac adnoddau ar gyfer yr achosion Covid-19

Tudalen ymweld