Busnes Cymdeithasol Cymru yn rhoi cymorth ymarferol i Ganolfan Addysg Eden er mwyn adeiladu dyfodol cryfach

Mae Canolfan Addysg Eden ym Mlaenau Gwent yn annog myfyrwyr i ddysgu mewn ffordd sy'n greadigol, yn ymgysylltu ac yn ysbrydoli. Ond roedd arni angen ychydig o ysbrydoliaeth ei hun, felly trodd at Fusnes Cymdeithasol Cymru.

Gweler y dudalen hon yn: English

Pam ei fod yn bwysig

Mae Eden Education yn sefydliad llwyddiannus sy’n hyrwyddo pynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Celf a Mathemateg ymhlith ysgolion a sefydliadau addysgol.

Beth sydd wrth wraidd llawer o’r gweithgarwch hwn? Lego! Canolfan Addysg Eden yw’r Ganolfan Addysg Lego fwyaf yn Ewrop a’r un gyntaf yng Nghymru. Mae briciau LEGO®, offerynnau rhaglennu, a chynlluniau gwersi i athrawon i’w cefnogi, yn ennyn chwilfrydedd naturiol myfyrwyr. Maent yn gymorth iddynt i ddatblygu sgiliau cyfathrebu, creadigrwydd, cydweithio a meddwl yn feirniadol sy’n hanfodol, a hynny mewn ffordd gyffrous sy’n llawer o hwyl. Mae’r datrysiadau cyffyrddol, hyblyg yn tyfu gyda’r myfyrwyr wrth iddynt ddatrys problemau a darganfod sut y mae gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, celf a mathemateg yn effeithio ar eu bywydau bob dydd.

Ond roedd ar Ganolfan Addysg Eden ei hun angen sgiliau creadigrwydd, cydweithio a meddwl yn feirniadol. Cafodd ei sefydlu fel elusen yn wreiddiol, ac roedd ei strwythur cyfreithiol yn ei rhwystro rhag tyfu. Felly, galwodd ar Fusnes Cymdeithasol Cymru am gymorth i ddod o hyd i’r ateb.

Sut wnaethon ni helpu

Aeth Busnes Cymdeithasol Cymru ati i adolygu statws cyfreithiol y sefydliad a’i gynghori i sefydlu cwmni cyfyngedig trwy warant newydd gyda statws elusennol. Rhoddodd gymorth trwy gydol y broses gofrestru a chefnogodd y sefydliad i geisio am statws elusennol.

Llwyddodd Busnes Cymdeithasol Cymru i helpu Eden Education i ddiweddaru ei bolisïau amgylcheddol a chydraddoldeb.

Effaith ein cefnogaeth

Gyda’r sylfeini iawn yn eu lle, mae’r busnes bellach yn barod i ddechrau adeiladu. Diolch i’w bolisïau newydd, gall feincnodi’r hyn y mae’n ei wneud a chwilio am ffyrdd o wella ei achrediad amgylcheddol.

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru, a chaiff ei ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Mae Joelle Campbell yn rhan o dîm datblygu’r farchnad yn Social Business Wales.

Mwy am fusnes cymdeithasol