Ein cynlluniau ar gyfer Robert Owen 250

Ar 14 Mai 2021 byddwn yn dathlu 250 mlynedd ers y ganwyd Robert Owen. Mae Owen yn cael ai gydnabod yn eang fel tad y mudiad cydweithredol, ac mae Canolfan Cydweithredol Cymru’n brysur yn cynllunio digwyddiadau i nodi’r achlysur.

Gweler y dudalen hon yn: English

Byd Newydd Robert Owen – darlith ar-lein

Ddydd Mercher 12 Mai am 12pm, bydd Yr Athro Chris Williams o Goleg Prifysgol Cork yn cyflwyno sgwrs ar-lein yn trafod bywyd a syniadaeth Robert Owen.

Ganwyd Robert Owen chwarter mileniwm yn ôl, ym 1771. Roedd y byd y’i ganwyd iddo wedi trawsnewid yn llwyr erbyn y bu farw ym 1858. Boed fel diwydiannwr elusengar, ymgyrchydd diwygio, polemegydd difalio neu wtopiad ysbrydoledig, bu cyfraniad Owen ei hun i’r trawsnewidiad hwnnw yn sylweddol, yn enwedig mewn perthynas â bywydau a gorwelion gweithwyr Prydain. Bydd y cyflwyniad hwn yn ceisio deall syniadau a strategaethau Owen yn ystod ei gyfnod, gan werthuso ei fethiannau yn ogystal â’i gyflawniadau, a nodi sut mae ei syniadaeth wedi cael ei hyrwyddo a’i herio.

Cofrestrwch am ddim yma: https://robert-owen-250-wales-coop.eventbrite.co.uk

Wyneb Modern Cwmnïau Cydweithredol yng Nghymru – arddangosfa ffotograffiaeth

Mae’r arddangosfa ar-lein hon, a gyflwynir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru mewn partneriaeth ag Arddangosfa Cwm Cynon, Arddangosfa Robert Owen a Galeri Caernarfon, yn dathlu 250th mlynedd ers y ganwyd Robert Owen. Ar adeg pan welir diddordeb sylweddol mewn ‘ail-adeiladu er gwell’ a mabwysiadu dull mwy cydweithredol tuag at adfywio cymunedol a datblygiad economaidd, mae’r ffotograffau’n adlewyrchu mudiad dynamig a ffyniannus sydd eisoes yn bresennol yng Nghymru.

Gallwch weld yr arddangosfa ar-lein ar https://cynonvalleymuseum.wales/ neu https://www.robertowenmuseum.co.uk/ neu https://www.galericaernarfon.com/ from Tuesday 11 May 2021.

Cyfres o flogiau

O ddydd Llun 10 Mai, byddwn yn cyhoeddi blogiau yn trafod Owen a’i ddylanwad mewn gwahanol feysydd. Ewch i’n gwefan https://wales.coop drwy gydol yr wythnos o ddathliadau i ddarllen y gyfres gyfan.

Rhwydwaith Tai Cydweithredol

Ddydd Iau 20 Mai, bydd ein tîm Creu Cartrefi Cymunedau yn edrych yn ôl ar gyflawniadau Owen fel arloeswr tai ac i’r dyfodol gyda Chris Coates, arloeswr cyd-dai ac awdur ‘Utopia Britannica’, ynghyd â dau o gynlluniau tai arloesol mwyaf newydd Prydain, Chapeltown Cohousing a Chartrefi Cydweithredol Myfyrwyr. Mae’r digwyddiad ar-lein hwn yn agored i bawb.

Cofrestrwch am ddim yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/wales-community-led-housing-network-tickets-131022416575

DIGWYDDIADAU ERAILL

Pa mor berthnasol yw Robert Owen wrth ddathlu 250th mlynedd ers ei eni – Mentrau Cydweithredol a Chydfuddiannol yng Nghymru

Dydd Gwener, 14 Mai 2021, 14.00 – 16.05

Byddwn yn canolbwyntio ar ba mor berthnasol yw themâu Owen o gyd-ymddibyniaeth, addysg, dinasyddiaeth weithredol ac i sicrhau bod ei ddylanwad yn cael ei ystyried mewn addysg a ariennir yn gyhoeddus.

Ceir neges a rhaglen lawn yma https://www.cooperatives-wales.coop/

I archebu lle, ewch i:

https://www.eventbrite.co.uk/e/co-operative-movement-founder-robert-owens-250th-anniversary-celebration-registration-150928771017

Robert Owen’s Legacy, Hanes Symudiadau Cydweithredol Cymru a Dysgu Cydweithredol: Pa wersi allwn ni eu dysgu o bedwar ban byd?

Dydd Sadwrn, 3 Gorffennaf 2021, 09.30 – 11.35

Ceir neges a rhaglen lawn yma https://www.cooperatives-wales.coop/

I archebu lle, ewch i:

https://www.eventbrite.co.uk/e/international-co-operators-day-owens-legacy-and-co-operative-learning-registration-151288222145

Os ydych chi’n trefnu digwyddiadau i ddathlu Robert Owen ac eisiau i ni eu hyrwyddo, tagiwch ni mewn neges ar Twitter (@WalesCoopCentre) a byddwh yn hapus i rannu.